Analyse
SABESP 8 jaar geleden - maandag 5 juli 2010

Het oorspronkelijk pure drinkwaterbedrijf uit het Braziliaanse São Paolo diversifieert zijn activiteiten en verzekert zich zo van een wissel op de toekomst.

Het oorspronkelijk pure drinkwaterbedrijf uit het Braziliaanse São Paolo diversifieert zijn activiteiten en verzekert zich zo van een wissel op de toekomst.
Het aandeel is goedkoop. Wie zich bewust is van de risico's, mag kopen.

 

Koers op het moment van de analyse : 40,62 USD

Snelle ontwikkeling
SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) is een Braziliaanse watergroep die bijna uitsluitend actief is in de staat São Paulo. De steile opmars van Brazilië (erg dynamische economie, opkomst van de middenklasse, stijgende levensstandaard) en ook de grote politieke bereidheid maakten SABESP tot het grootste waterbedrijf van Brazilië en de nummer 3 wereldwijd. Op haar thuismarkt levert de groep water aan ruim de helft van de 645 steden en gemeenten van de staat São Paulo (goed voor ruim 26 miljoen inwoners).
Van enkel drinkwatervoorziening schakelde SABESP de voorbije jaren ook steeds meer over naar andere activiteiten in de watercyclus, zoals afvalwaterverwerking en rioleringsbouw, die vandaag al goed zijn voor 43 % van de omzet.

 

2009-'13: zware investeringen
Drinkwatervoorziening is voor SABESP een markt die stilaan verzadigd raakt (cf. tabel infra, nu al 98 % van de inwoners in de bediende gemeenten), maar de behoeften aan andere infrastructuur zijn voorlopig nog erg groot. Er moeten immers volop rioleringsnetwerken en zuiveringsstations worden gebouwd. Om dat te kunnen doen, wil SABESP tegen 2013 ruim 8,6 miljard Braziliaanse real investeren (bijna 5 miljard dollar). De rentabiliteit van die investeringen zal afhankelijk zijn van de evolutie van de waterdistributie-tarieven. De schuldgraad van de groep en de capaciteit om cash te genereren, baren voorlopig geen zorgen.

 

Doelstellingen tegen 2013

 

Huidig niveau

Doel 2013

Watervoorziening

98 %

100 %

Rioleringen

80 %

90 %

Afvalwaterverwerking

74 %

88 %

in % van het aantal inwoners van de door Sabesp bediende gemeenten

 

 De bovenstaande doelstellingen zijn zeker ambitieus, maar ze lijken ons wel haalbaar. Enerzijds heeft SABESP in het verleden al bewezen dat het in staat is om zijn doelstellingen te realiseren en zijn rentabiliteit te doen stijgen. Ook de "waterverliesgraad" (problemen met het net, diefstal, enz.) is gedaald van 31 % in 2007 naar 25 % in het eerste kwartaal van 2010 (dankzij de inspanningen van SABESP zelf en dankzij de gestegen koopkracht van de Brazilianen). Anderzijds zullen een aantal grote sportevenementen in Brazilië (WK voetbal in 2014 en Olympische Spelen in 2016) zonder twijfel een (forse) duw geven aan de moderniseringskar.

 

Inmenging van de overheid
· Ondanks het enorme potentieel van Brazilië, mogen we niet blind zijn voor de risico's. Zo wordt SABESP voor de helft gecontroleerd door de Braziliaanse overheid en heeft de regering dus een belangrijke vinger in de pap te brokken als het gaat over prijsaanpassingen van de diensten die door SABESP worden aangeboden (water, rioolzuivering). De overheid houdt daarbij rekening met de gedane investeringen, maar vooral ook met de inflatie in het land. Zo kan ze SABESP als het ware als "sociale pasmunt" gebruiken door in economisch moeilijke tijden de prijsstijgingen lager te houden dan het niveau van de inflatie. Dat gebeurde trouwens al in 2008 en 2009 ten gevolge van de financiële crisis, met prijsstijgingen van respectievelijk 5,1 % (inflatie 5,66 %) en 4,4 % (inflatie 4,89 %).
· Een ander vraagteken zijn de nakende presidentsverkiezingen (in oktober), die zouden kunnen leiden tot een wijziging van de strategie van de groep. We twijfelen niet aan het groeipotentieel van Brazilië of aan het feit dat het zich verder zal moderniseren, maar het land is wel in grote mate afhankelijk van de grondstoffenmarkten (waardoor het kwetsbaarder is) en het zal veel kapitaal nodig hebben om de grote oliereserves in zijn ondergrond te ontginnen. In die context is het niet ondenkbaar dat de regering zich een paar jaar zou laten verleiden om grote geldstromen niet meteen richting waterzuiveringsprojecten te sturen.

 

Wie durft, mag kopen
De "politieke risico's" die we hierboven hebben aangehaald (beperkte prijsstijgingen, inmenging in de strategie), worden door de financiële markten o.i. overschat. Uiteraard is het aandeel van SABESP riskanter dan dat van Europese watergroepen zoals bijv. Veolia Environnement, maar ook het stijgingspotentieel ligt een pak hoger. Wat het dividend betreft, bepaalt de Braziliaanse wet dat minimum 25 % van de winst moet worden uitgekeerd, maar in het verleden was dat bij SABESP vaak meer (36 % in 2009, goed voor een bruto dividendrendement van zowat 5 %).
Wie zich bewust is van de risico's mag dit o.i. goedkope aandeel kopen via een American Depositary Receipt op de beurs van New York. Na een winst per aandeel van 4,83 USD in 2009 mikken we voor 2010 en 2011 op respectievelijk 6,11 en 6,88 USD.

Deel dit artikel