Analyse
Risicovol aandeel: kopen of vermijden? 7 jaar geleden - maandag 12 juli 2010
Moet de belegger aandelen die als risicovol worden aanzien vermijden? Niet altijd. Om te helpen in zijn keuze, geven we elk aandeel een risiconiveau mee.

Aandelenkeuze
· Beleggen in aandelen houdt natuurlijk meer risico’s in dan beleggen in fondsen (doorgedreven diversificatie) of obligaties (die normaal worden terugbetaald op de vervaldatum). Maar aandelen bieden wel de kans op een hoger rendement. Het loont in sommige gevallen dus zeker de moeite om risico te nemen als deze ten minste onder controle kan worden gehouden.
· Deze controle ligt in de keuze van het aandeel want niet alle aandelen dragen hetzelfde risico: een bedrijf zoals Nestlé bijvoorbeeld, waarvan de producten overal te verkrijgen zijn, heeft meer stabiele groeimogelijkheden dan Bank of America, dat door de crisis flink is aangetast. Om aandelen in onze tabellen te onderscheiden, analyseren we het operationele, financiële en strategische risico van elke onderneming en geven we ze een risicofactor mee van 1 tot 5. Nestlé heeft een 2 (vrij laag risico) gekregen en Bank of America een 5 (zeer hoog risico).

Totaal onverwacht
Aangezien bepaalde gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn, kan men er bij het bepalen van het risico geen rekening mee houden. Een voorbeeld hiervan is de olieramp in de Golf van Mexico die zeer snel de koers van de Britse oliegroep in twee deelde. Het is een feit dat BP in het verleden reeds enkele veiligheidsproblemen heeft gekend rond zijn productie-installaties. Maar niets deed een dergelijke ramp vermoeden. Stel nu dat bijvoorbeeld wordt aangetoond dat het drinken van Coca-Cola kanker verwekt, dan zal ongetwijfeld op enkele uren tijd een ineenstorting van de koers (2) volgen. Een dergelijk scenario is echter te onwaarschijnlijk om er rekening mee te houden.

Risico doch niet af te raden
Als we een zwakte van een bedrijf opsporen, dan zetten we niet automatisch het aandeel op verkopen. Want de kans dat het risico ook effectief realiteit wordt, is niet altijd zeer groot.
· Voor Lafarge (bouwmaterialen) vormen de verslechterde financiën een risico. Maar dit betekent niet dat het bedrijf in grote problemen zal komen of een faillissement zal volgen want de groep is zeer veerkrachtig en heeft mooie groeivooruitzichten. Het is mogelijk dat de groep in moeilijk vaarwater terecht komt (vandaar het risico 4). Maar dit lijkt ons weinig waarschijnlijk. Ondanks de zware financiële lasten en de hoge schulden die de ontwikkeling remmen, blijven we bij ons houden advies.
· Een tijdje geleden hebben we het risico van de farmagroep GlaxoSmithKline van 3 naar 4 gebracht omdat studies hebben aangetoond dat een bepaald geneesmiddel zware bijwerkingen had. Dit zou rechtzaken en zware boetes met zich kunnen meebrengen (zoals bij Merck enkele jaren geleden). We hebben u van het hogere risico op de hoogte gebracht maar achten het weinig waarschijnlijk dat dit werkelijkheid wordt. We raden u nog steeds aan het aandeel te kopen.
· Het kan gebeuren dat de beurs een risicovol aandeel te zwaar afstraft waardoor het aandeel goedkoop is. Zelfs al hebben aandelen zoals AXA en BP beide een risico 4, hun koers is zo laag dat de veiligheidsmarge voldoende groot is. Het koersniveau is ons belangrijkste argument om tot een aankoop over te gaan. Het staat buiten kijf dat de schade van de olieramp nog niet helemaal kan worden becijferd waardoor BP zeer risicovol blijft. Maar de daling van de koers was volgens ons voldoende om dit risico te compenseren.

Risicovol dus te mijden
Als daarentegen een nieuw gegeven (conjunctuur, sterkere concurrentie) een bepaald gevaar meer waarschijnlijk maakt dan worden we voorzichtiger en passen ons advies aan.
· De Franse mediagroep Vivendi, waarvoor we het risico recent op 4 hebben gebracht, raden we niet meer aan, hoewel het aandeel goedkoop blijft, omdat we vrezen dat het bedrijf te zware overnames zal doen.
· Een ander voorbeeld is Microsoft (dat trouwens niet op onze aandelenlijst staat). Hoewel het aandeel duidelijk minder duur is dan enkele jaren geleden, blijft de groep zeer afhankelijk van zijn softwarepakketten Windows en Office. Het risico bestaat dat het internet ze buitenspel zal zetten. Een meer dan waarschijnlijk scenario waarmee men rekening moet houden bij de berekening van de winst- en dividendramingen. Het aandeel kan hierdoor duurder uitvallen.

De eigen keuze
· Ons aandelenadvies steunt voornamelijk op de waardering van het aandeel (goedkoop: kopen ; correct gewaardeerd: houden ; duur : verkopen). Om tot deze waarderingen te komen, houden we rekening met de risico’s die we het meest waarschijnlijk achten.
· Maar het kan geen kwaad wanneer u een advies opvolgt eerst een blik te werpen op het risiconiveau. De aandelen waarvan het risico hoog is (3 en 4) kunnen een negatieve verrassing in petto hebben (maar het is soms de prijs die moet worden betaald om een goede zaak te doen). Ook de aandelen met een laag risico (1 of 2) kunnen het slachtoffer worden van onverwachte gebeurtenissen. Maar normaal zullen zij de toekomst zonder veel zorgen tegemoet zien. Het is aan u om te zien of u een aandeel verkiest te houden met weinig risico (zoals bijvoorbeeld Sofina; 1) of een risicovol aandeel wenst te kopen (zoals BP; 4). U kunt natuurlijk ook opteren voor een goedkoop aandeel met weinig risico (zoals National Grid; 2). In onze lijst tellen we slechts zes hoog risicovolle aandelen (5) (waarvan vijf uit de financiële sector komen). Vijf staan op verkopen; slechts één staat op houden (Lloyds Banking).

Deel dit artikel