Analyse
Rio Tinto 8 jaar geleden - vrijdag 16 juli 2010

Advieswijziging

Advieswijziging

De productiedaling in het eerste semester is volgens ons een tijdelijk fenomeen. Na de recente koersdaling is het aandeel opnieuw correct gewaardeerd. Niet meer verkopen.
HOUDEN.

Doordat China, de grootste consument ter wereld van grondstoffen, de groei van zijn economie wetens en willens afremt en dus minder ijzererts enz. invoert, zag Rio Tinto zijn productiecijfers in het eerste semester over een breed front teruglopen. Maar volgens ons zijn de Chinese afkoelingsmaatregelen slechts van tijdelijke aard. Intussen is het wel zo dat er van de westerse economieĆ«n niet veel heil moet verwacht worden, want daarvoor blijft het herstel te zwak. Om zich tegen de schommelingen van de conjunctuur te wapenen en financieel minder kwetsbaar te zijn voor het geval haar inkomsten plots dalen, probeert de groep haar schuldenlast verder terug te dringen. Daartoe gaat ze nog meer activa verkopen (bovenop de 10 miljard dollar waarop ze oorspronkleijk mikte). Dat is volgens ons een goede zaak, want de nieuwe prijsonderhandelingen, vooral wat ijzererts betreft, zouden door de lagere Chinese vraag minder gunstig kunnen uitvallen voor Rio Tinto. Wat de belasting op superwinsten betreft, zal de impact ons inziens beperkt blijven (de Australische overheid is zopas teruggekrabbeld). We laten onze ramingen van de winst per aandeel voor 2010 en 2011 ongewijzigd op 215 p. (incl. eenmalige lasten) en 250 p.

Koers op het moment van de analyse : 3030,50 p.

Rio Tinto is een Brits-Australische mijngroep, een van de grootste ter wereld. De groep is actief in aluminium (41 % van de omzet), ijzererts (28 %), koper (8 %) enz. Ingevolge zware financiĆ«le problemen moest ze een kapitaalverhoging doorvoeren en activa in de etalage zetten. Geografische verdeling van de omzet : 25,4 % in Europa, 22,7 % in Noord-Amerika, 16,5 % in China.

Deel dit artikel