Analyse
Danone 8 jaar geleden - donderdag 29 juli 2010
Een eerbaar semester zonder meer. Maar de omzetgroei wordt niet gevolgd door een margetoename.

Duur aandeel. 
VERKOPEN.

Behoorlijk eerste semester voor Danone. De omzet stijgt met 7 % (op vergelijkbare basis) en de winst per aandeel daalt met 2 % (door een toename van het aantal aandelen na de kapitaalverhoging van 2009). Ondanks een lusteloze Europese markt (groei van 1,7 %) heeft Danone zijn omzetverwachting voor 2010 opgetrokken tot een groei van minimum 6 % (tegenover minstens 5 % eerder) dankzij de verkopen van babyvoeding en gezondheidsproducten in de opkomende landen en de VS. De operationele marge daarentegen, teruggevallen tijdens het eerste semester, zou op jaarbasis slechts gelijke tred houden ondanks de inspanningen voor het opdrijven van de productiviteit. Dit is volgens ons een teken dat de omzetstijging niet van grote kwaliteit is (hogere volume gaan ten koste van prijs en winstgevendheid). De marge kan extra terugvallen indien de conjunctuur zou tegenzitten en nieuwe prijsdalingen nodig zijn. Dit versterkt de twijfel die we tijdens voorgaande analyses reeds hebben naar voor geschoven. Een extra reden om voorzichtig te blijven. We behouden onze winstverwachtingen per aandeel op 2,35 EUR voor 2010 en 2,50 EUR voor 2011.

Koers op het moment van de analyse : 44,36 EUR

De Franse voedingsreus Danone is  wereldleider voor zuivelproducten en flessenwater. Gekende merken naast Danone zijn o.m Actimel, Evian, Volvic… De groep realiseert bijna een derde van haar omzet in de groeilanden.

Deel dit artikel