Analyse
IBA 8 jaar geleden - maandag 28 juni 2010
De rentabiliteit van de groep blijft vragen oproepen en haar resultaten blijven afhankelijk van de conjunctuur.

Nog altijd te weinig rendabel

De rentabiliteit van de groep blijft vragen oproepen en haar resultaten blijven afhankelijk van de conjunctuur. Het aandeel blijft duur.
VERKOPEN.

Door de kredietcrisis hebben de klanten van IBA problemen om hun investeringen te financieren, met als gevolg dat de verkoop van de dure installaties (protontherapiesystemen, deeltjesversnellers …; 84 % van het courante bedrijfsresultaat) in 2009 met 15 % terugviel. Samen met de vertraging die twee grote projecten opliepen, leidde dat tot een verlies van 0,47 EUR per aandeel en het afschaffen van het dividend. Voor 2010 hoopt IBA nu op een omzetgroei van 10 % en op een stijging van de rentabiliteit. Dat lijken ons erg voorzichtige doelstellingen. De dip in de verkoop van installaties ligt immers duidelijk achter ons. Maar ook op basis van onze optimistische hypotheses (omzet +14 % en bedrijfsmarge van 3,8 %) zal de winst per aandeel dit jaar nog altijd maar 0,26 EUR bedragen Een bedrijfsmarge van 10 % lijkt ons pas vanaf 2015 binnen bereik. De recente initiatieven van IBA om de verkoop van protontherapiesystemen aan te zwengelen (kleinere toestellen, mogelijkheid om te huren) lijken de ziekenhuizen niet tot meer bestellingen te inspireren en de eventuele verkoop van 60 % van dochter Bioassay (10 % van de omzet) waarop een bod gedaan werd, zal de groep beroven van een deel van haar momenteel waarschijnlijk meest rendabele activiteit.

Koers op het moment van de analyse : 7,05 EUR

Belgisch bedrijf dat zich toelegt op de strijd tegen kanker en dat deeltjesversnellers voor medisch en industrieel gebruik produceert. De groep produceert en verdeelt ook radio-isotopen.

Deel dit artikel