Analyse
De banken en de overheidsschulden 7 jaar geleden - maandag 7 juni 2010

Nieuw struikelblok voor de banken : de overheidsschulden. Voor de Franse en de Belgische banken vormt vooral Griekenland een probleem.

Nieuw struikelblok voor de banken : de overheidsschulden. Voor de Franse en de Belgische banken vormt vooral Griekenland een probleem.

Beleggers wantrouwig
Het wantrouwen tegenover de banken steekt weer de kop op. De rente waartegen de banken elkaar geld lenen (op 3 maanden) blijft hoog. Men aarzelt om banken die bloot gesteld zijn aan problematische overheidsschulden krediet te verlenen. Er is geen paniek, maar wel ongerustheid dat de soliditeitsproblemen niet opgelost geraken, vooral omwille van Griekenland. Het risico dat de overheid niet in staat is om een deel van haar schulden tijdig terug te betalen is inderdaad van alle Zuid-Europese landen het grootst in Griekenland. Wat de schade aan het eigen vermogen betreft dat de Griekse schulden (van de overheid en privé) riskeren aan te brengen zijn van de banken die wij opvolgen, de Franse en de Belgische het meest kwetsbaar.
Ook in Duitsland dreigen problemen. Zo is Commerzbank voor 15 % van zijn eigen vermogen blootgesteld aan de Griekse, Italiaanse, Spaanse en Ierse  overheidsschulden.
Zeer zware verliezen op die schulden zouden het niveau van het eigen vermogen van de betrokken banken gevoelig doen dalen en hun financiële soliditeit aantasten. Het vertrouwen zou ondermijnd worden en de banken zouden opnieuw problemen krijgen om zich te financieren.

Privé-schulden
Crédit Agricole bezit voor 25 miljard euro Griekse privé-schulden (particulieren en bedrijven). In het eertse kwartaal 2010 werd ca. 20 % van de kredieten die Crédit Agricole en Société Générale via hun netwerk in Griekenland toekenden niet terugbetaald of stonden bijna op dat punt. Hun aantal riskeert de komende kwartalen toe te nemen. Bij 30 % zou het eigen vermogen van Société Générale en van BNP Paribas met 1 % dalen, dat van Crédit Agricole met 7 %.

Overheidsschulden
Griekenland mag dankzij de Europese hulpmaatregelen dan tijdelijk uit de brand zijn, de kans is groot dat zijn overheidsschuld na 2012 geherstructureerd wordt. Wat zou de impact zijn op de blootgestelde banken ? We stellen ons twee scenario’s voor, een waarin de waarde van de schulden met 30 % daalt (een schuld van 100 zou er nog maar 70 waard zijn), en een waarin de waarde met 50 % daalt. Voor het ogenblik worden obligaties op 5 à 7 jaar met een waardevermindering van ±20 % verhandeld.
In het eerste scenario zou de impact op het eigen vermogen (zie tabel) voor BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole en ook voor KBC draaglijk zijn, maar voor Dexia zou het mogelijk problemen opleveren.
In het tweede scenario zou het effect voor de Franse banken haalbaar blijven, al zou de vergoeding van de aandeelhouders in gevaar kunnen komen. Voor Dexia (dat te lang gewacht heeft met het onthullen van zijn blootstelling aan Griekenland en dat blijft zwijgen over zijn blootstelling aan de andere Zuid-Europese landen) zou dit scenario catastrofaal zijn. Ook voor KBC zouden de gevolgen serieus zijn. Als voor de rest alles bij hetzelfde blijft zouden de twee geschetste scenario’s volgens ons evenwel niet tot gedwongen kapitaalverhogingen leiden.

Besluit
De kwestie van de dubieuze kredieten maakt duidelijk hoe moeilijk de banken het hebben om de beleggers te overtuigen van hun soliditeit. Het probleem van de schulden komt bovenop dat van de toxische activa die nog altijd in de balans zitten, ook al wegen ze nog amper op de resultaten. Niet verwonderlijk dat de banksector in een kwade reuk staat.
· Op enkele uitzonderingen na, zijn de bankaandelen niet duur. Sommige zijn zelfs goedkoop. Maar gezien de omstandigheden zijn we geen koper. Sommige verkoopt u zelfs beter. Zeker voor Crédit Agricole is het risico op slecht nieuws reëel. We verlagen onze winst- en dividendramingen voor 2011 en 2012 en wijzigen ons advies (van houden naar verkopen).
· Indien risico’s u niet afschrikken, mag u een gokje wagen op KBC Ancora (14,77 EUR). Het enige bezit van deze holding, die met een nooit geziene decote van 38 % noteert, is een participatie van 23 % in KBC.
· We blijven Griekse overheidsobligaties kopen als diversificatie want het (erg hoge) risico lijkt ons, in tegenstelling tot dat op Portugees, Spaans of Italiaans overheidspapier voldoende vergoed.

Griekse schulden in portefeuille

 

PS

OS

(1)

BNP Paribas

5

3

13

Soc. Générale

3

4

16

Crédit Agricole

1

25

60

Dexia

5

0

45

KBC

2

0

18

OS = overheidsschuld in miljard euro ; PS = prive-schulden in miljard euro; (1) gewicht van de Griekse schulden in % van het eigen vermogen.

 

Blootstelling aan Griekse overheidsschuld en eigen vermogen van de banken

 

BNP Paribas

Société Générale

Crédit Agricole

Dexia

KBC

Eigen vermogen in miljard euro

53

44

44

11

11

Blootstelling in miljard euro

5

3

1

5

2

Impact (in %) op eigen vermogen 2010 als waarde schuld van 100 naar 70 gaat

-2

-1,5

-0,5

-10

-4,1

Impact (in %) op eigen vermogen 2010 als waarde schuld van 100 naar 50 gaat

-3,5

-2,6

-1

-17

-6,8

* na belasting van 25 %
 

 

Deel dit artikel