Analyse
Wereldhave Belgium 8 jaar geleden - maandag 10 mei 2010

Hoewel het juridische risico zo goed als verdwenen is, blijft Wereldhave Belgium met een erg hoge decote van ongeveer 20 % noteren.

De resultaten 2009 waren conform de verwachtingen, maar het dividend dat op 23 april uitbetaald werd (3,33 EUR netto) lag een fractie hoger dan onze schatting. Wat de in Nijvel geplande investeringen betreft, de uitbreiding van het winkelcentrum zou begin juni van start moeten gaan, maar de bouwvergunning voor een retailpark werd door de stad Nijvel verworpen. Sinds eind april staat het Brusselse kantoorgebouw Orion, dat ongeveer 5 % van de huurinkomsten genereerde, leeg. Het wordt gerenoveerd en in 2011 terug op de markt gebracht. Daarom verwachten we dat de winst dit jaar iets lager zal uitvallen (4,20 EUR per aandeel, tegen 4,27 EUR in 2009). We hopen dat er niet aan het dividend geraakt wordt.

Hoewel het juridische risico zo goed als verdwenen is, blijft Wereldhave Belgium met een erg hoge decote van ongeveer 20 % noteren. Op korte termijn zal de winst door de leegstand van het Orion-gebouw onder druk komen, maar met een schuldgraad van amper 7 % heeft de bevak nog een hoog groeipotentieel en het rendement van ca. 5,5 % maakt veel goed. KOPEN tot 62 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 59,00 EUR

Deel dit artikel