Analyse
Keuzedividend: voordelen bekijken 7 jaar geleden - dinsdag 4 mei 2010
Als de aandeelhouder de keuze heeft tussen een dividend in baar geld en een dividend in de vorm van nieuwe aandelen (stock dividend) dan krijgt hij eigenlijk een keuzedividend. Welke keuze moet hij maken?

Keuze maken
Belgische bedrijven opteren niet vaak voor een keuzedividend maar Nederlandse (en ook Franse) ondernemingen doen dit wel regelmatig. De keuze ligt niet altijd voor de hand.
· Gaat men voor zekerheid en maakt de aandelenpositie al een vrij groot deel uit van de portefeuille dan is cash de beste optie.
· Als het aandeel duur is, kan men beter opteren voor een uitkering in cash.
· In andere gevallen mag u opteren voor het dividend in aandelen omdat er in sommige gevallen een fiscaal voordeel aan verbonden is.

Agioreserve
De uitbetaling van het dividend in aandelen is voor Nederlandse aandelen enkel onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 25 % indien het dividend wordt toegekend afkomstig uit de zogenaamde agioreserve (in België spreken we meestal van uitgiftepremie) terwijl van de uitbetaling in baar geld aan de bron ook de Nederlandse dividendbelasting van 15 % wordt afgehouden. Agioreserve is een aanduiding voor de balanspost die ontstaat door de plaatsing van aandelen boven pari, dus tegen een hogere koers dan de nominale waarde van de aandelen. Een agioreserve kan door een onderneming worden gebruikt voor uitkeringen aan aandeelhouders, de zogeheten agiobonus.

Voorbeeld Wolters Kluwer
Sinds 23 april biedt het Nederlandse aandeel een keuzedividend: ofwel nieuwe aandelen ofwel 0,66 EUR bruto. Wat te doen?
· Het dividend komt weldegelijk uit het agioreserve (uitgiftepremie) zodat op het dividend in aandelen uitgekeerd aan Belgische aandeelhouders geen Nederlandse dividendbelasting is vereist.  
· Volgens onze analisten is het aandeel van Wolters Kluwer echter duur (we raden aan te verkopen). Het fiscale voordeel weegt niet op tegen mogelijk koersverlies van het aandeel.

Deel dit artikel