Analyse
Gimv 8 jaar geleden - vrijdag 21 mei 2010

Hoewel de resultaten erg onderhevig zijn aan de grillen van de financiële markten blijft Gimv het op zich goed doen.

Opnieuw meerwaarden en winst

Hoewel de resultaten erg onderhevig zijn aan de grillen van de financiële markten blijft Gimv het op zich goed doen. Het aandeel biedt een goed gespreide portefeuille, een laag risico, een erg gul dividendrendement van circa 5 % netto en een decote van een kleine 20 %. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

In het op 31 maart afgesloten boekjaar kon Gimv opnieuw uitpakken met winst (4,20 EUR per aandeel). Dat staat in schril contrast met de dieprode cijfers van het jaar voordien toen de investeringsmaatschappij zwaar getroffen werd door de financiële crisis en (veelal niet-gerealiseerde) minderwaarden op de portefeuille. De kentering van de financiële markten zorgde ervoor dat de (boek)waarde van de participaties in het afgelopen boekjaar opnieuw toenam. Daarnaast werden ook mooie meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van participaties en inde Gimv ruim 2,5 keer meer aan managementhonoraria (treedt meer en meer op als beheerder van grote investeringsfondsen). Het rendement op het eigen vermogen kwam uit op 12,4 %, in lijn met de langetermijndoelstelling van Gimv. Het dividend wordt iets opgetrokken tot 1,80 EUR netto. Maar ondertussen blijft de groep die over een ruime buffer beschikt (ruim 13,50 EUR liquiditeiten per aandeel vóór dividenduitkering) investeren in nieuwe en in bestaande participaties en bouwt ze haar business rond fondsenbeheer gestaag uit (recurrente inkomsten en weinig risico).

Koers op het moment van de analyse :35,90 EUR

GIMV is een Vlaamse maar internationaal actieve investeringsmaatschappij, vooral in private equity (ICT, Life Sciences, Cleantech…) en corporate investment (rijpere ondernemingen uit meer traditionele sectoren), belangrijkste durfkapitaalverschaffer van België (participaties in een kleine 100 bedrijven en een investeringsportefeuille van zowat 1,7 miljard euro onder beheer).

Deel dit artikel