Analyse
En als aandeelhouders een beetje revolteren? 7 jaar geleden - dinsdag 4 mei 2010
Indien u aandeelhouder bent van een bedrijf, bent u tevens ‘eigenaar’ en hebt u iets in de pap te brokken. Het seizoen van de algemene vergadering, het ideale moment om uw recht te laten gelden, is op gang geschoten.

In de arena
Vroeger vonden algemene vergaderingen plaats in muffige zalen en voerden geciviliseerde discussies de boventoon maar de laatste jaren zijn ze bijeenkomsten geworden waar harde debatten worden gevoerd en aandeelhouders niet meer aarzelen om zich te verzetten tegen de raad van bestuur die soms al te snel beslissingen goedkeurt. Midden april van dit jaar bijvoorbeeld hebben aandeelhouders van de Zwitserse bank UBS tijdens de vergadering geweigerd de oude bestuursequipe kwijting te verlenen voor het jaar 2007, een zwart jaar voor de bank. Ze verwijten de bestuurders de bank in een gevaarlijk Amerikaans avontuur te hebben gestort dat geëindigd is in een dispuut met de Amerikaanse fiscus en de opneming van enorme kapitalen door verontruste klanten.

Link tussen verloning en prestatie
Terwijl de meerderheid van de aandeelhouders zich niet verzetten tegen hoge vergoedingen (zo lang ze niet excessief zijn), eisen ze wel terecht dat er een link wordt gelegd tussen het loon en de prestatie van het bedrijf op lange termijn. Ze hopen dat ze toegekend worden op basis van duidelijke criteria en gestemd worden tijdens de algemene vergadering.
· Bij ons zal een nieuwe wet vanaf volgend jaar de regels rond vergoedingen strenger maken en ervoor zorgen dat de aandeelhouder ook zijn zegje krijgt : grote bedrijven zullen een vergoedingscomité moeten oprichten, de variabele vergoedingen meer moeten binden met prestaties en meer spreiden over de tijd en een rapport over de bezoldigingen opstellen waarover de vergadering zich moet uitspreken. Helaas is de stemming enkel adviserend en niet bindend waardoor ze uiteindelijk slechts een symbolische waarde heeft.

Verstandig beheren
Enkele jaren geleden waren de favoriete onderwerpen voor de aandeelhouders het bedrag van het dividend en de plannen om aandelen terug te kopen. Ondertussen hebben we een crisis achter de kiezen. Vandaag is de aandeelhouder ook geïnteresseerd in de strategie en het risico. Bedrijven interesseren zich vandaag steeds meer in de opkomende landen die naast enorme opportuniteiten ook risico’s hebben. En de directie toont zich over het algemeen zeer spraakzaam rond het potentieel van een investering, maar is dat veel minder als het over de risico’s gaat. De aandeelhouders hebben echter het recht om hierover informatie te ontvangen.

Waakzaam zijn
· Ook rond de samenstelling en werking van de raad van bestuur moeten aandeelhouders hun eisen stellen. De recente financiële crisis heeft aangetoond dat de leden van de raad van bestuur van banken niet altijd hun rol om toezicht te houden op de directie hebben gespeeld. De competentie en de onafhankelijkheid van de bestuurder moeten in het oog worden gehouden, net als de machtsverdeling. De rol van diverse comités verantwoordelijk voor nominaties, bezoldiging en de evaluatie van het risico moet in veel bedrijven worden herbekeken en in sommige gevallen zelfs het volledige deugdelijke bestuur.
· Een voorbeeld van een groep die haar deugdelijk bestuur moet hervormen is de Franse mediareus Lagardère. Zijn structuur dateert nog uit de tijd van toen het bedrijf nog actief was in de productie van wapens. Om de investeringen in deze gevoelig liggende activiteit te beschermen, werd het principe één aandeel – één stem niet gerespecteerd. Maar na de herpositionering van het bedrijf in de mediasector, is deze structuur niet meer noodzakelijk.

Mobilisatie
We volgen van zeer dichtbij de praktijken van bedrijven rond deugdelijk bestuur en hun evolutie. Ons leitmotiv: «wordt het bedrijf geleid en gecontroleerd in het belang van alle aandeelhouders?». Een criterium dat nu deel gaat uitmaken van onze risico-indicator (zie TAi 1466, pagina 3). Als het deugdelijk bestuur volgens ons ontoereikend is dan verhogen we onze risico-indicator.

Deel dit artikel