Analyse
Ackermans & van Haaren 8 jaar geleden - woensdag 19 mei 2010

Advieswijziging

Advieswijziging

Zoals wij verwachtten hebben de meeste participaties in het eerste kwartaal meer tot de winst bijgedragen. Op enkele weken tijd is de decote bijna verdubbeld. Het aandeel is niet te duur meer.
HOUDEN.

voldeed aan de verwachtingen. In de bankpoot (banken Delen en J. Van Breda; 31 % van de intrinsieke waarde) zijn de activa onder beheer met 5 % toegenomen en is de blootstelling aan overheidsobligaties van Zuid-Europese landen beperkt (minder dan 4 % van de waarde van de bankpoot). De vastgoedactiviteiten (7 %) hielden zich goed, terwijl de meeste participaties in de tak private equity (16 %) hun winst licht zagen stijgen. Baggeraar DEME (22 %) waarvan AvH samen met CFE (35,62 EUR, houden) eigenaar is, liet mooie marges optekenen dankzij de hoge capaciteitsbenutting van zijn vloot. We blijven van mening dat er voor dit en de volgende jaren opnieuw een winst per aandeel van 4 à 4,50 EUR (excl. meerwaarden) inzit, zelfs als de marges van DEME onder druk komen (baggerschepen in aanbouw zullen aanbod doen toenemen). Dat zou volstaan om het dividend per jaar met 5 % op te trekken (1,15 EUR netto voor het huidige boekjaar). De decote heeft opnieuw een aanvaardbaar niveau bereikt (23 %, in lijn met historisch gemiddelde). Maar omdat de portefeuille voor 90 % bestaat uit niet-genoteerde participaties, is de decote naar onze mening nog steeds te klein.

Koers op het moment van de analyse : 49,10 EUR

De Belgische holding Ackermans & van Haaren heeft een beperkt aantal participaties (baggersector, financiële diensten, private equity, vastgoed, energie & materialen) en speelt er een actieve rol (strategie, keuze van het management).

Deel dit artikel