Analyse
Wereldhave Belgium 8 jaar geleden - vrijdag 2 april 2010

In het jaarverslag staat dat de procureur in het kader van een rechtszaak die gedeeltelijk onontvankelijk werd verklaard nog steeds de vereffening van Wereldhave Belgium en de verbeurdverklaring van het winkelcentrum Belle-Ile vordert. Dat lijkt ons louter theorie.
KOPEN tot 65 EUR.

Deel dit artikel