Analyse
Schaduwstop: leg hogere winst vast 7 jaar geleden - dinsdag 27 april 2010
Op de aandelenmarkt zijn heel wat verschillende ordertypes mogelijk. Verschillende van die orders laten toe een strategie uit te dokteren. Eén daarvan is het schaduw stoploss order.

Stoploss
· De aandelenmarkten zijn in topvorm en aan de klim lijkt maar geen einde te komen. Veel beleggers die een aardige aandelenpositie hebben opgebouwd en met aardig wat winst zitten, weten niet wat te doen. Ze twijfelen tussen (gedeeltelijk) winst nemen of toch nog rekenen op een verdere stijging. Via een schaduw stoploss order, dat ook mobiele-, trailing- of volgstop wordt genoemd, hoeft men niet meer te twijfelen. Men bouwt een veiligheid in terwijl een verdere stijging geheel of gedeeltelijk kan worden meegenomen.
· Vooraleer we stilstaan bij de schaduwstop houden we halt bij het stoporder. Via dit order legt een belegger zijn maximale verlies op een positie vast of stelt hij een bepaalde winst veilig. We verduidelijken deze twee mogelijkheden via een voorbeeld. Stel u hebt een positie in Umicore gekocht tegen 22 EUR en legt een stoploss op 20 EUR. Wanneer de koers stijgt, is er geen probleem. Zakt de koers en raakt ze uw stoplossniveau van 20 EUR dan wordt uw positie automatisch tegen 20 EUR verkocht. U verliest 2 EUR, het maximumverlies dat u bij aanvang via de stoploss had ingesteld. Indien de koers bij hetzelfde voorbeeld stijgt tot 26 EUR en u een stoploss legt op 24 EUR dan klikt u in zekere zin een minimale winst van 2 EUR vast. Indien de koers terugvalt tot 24 EUR, wordt uw positie verkocht en houdt u 2 EUR over. Kleine bemerking: de stoploss treedt in werking van zodra de eigenlijke stoploss koers of een lager koers wordt bereikt. Het is dus mogelijk dat de verkoopkoers lichtjes onder het stoplossniveau ligt.

Volg op de voet
· In onze twee voorbeelden wijzigt de stoploss zonder een tussenkomst van u niet meer. Bij een schaduwstop ligt dit anders en stijgt de koers van het stoporder bij een verdere stijging van het aandeel. De stoploss volgt de stijging van de koers als zijn schaduw, vandaar de naam. Stel dat u bij de aankoop van Umicore (tegen 22 EUR) een schaduwstop van 2 EUR inlegt dan staat de stop bij aanvang van de positie op 20 EUR. In eerste instantie is dus belangrijk het verschil tussen de beurskoers en de stoploss te bepalen. Zo legt u uw maximale verlies vast maar niet uw maximale winst.
· Van zodra de koers in ons voorbeeld boven de 22 EUR gaat, schuift de stoploss mee maar behoudt hij de afstand tot met de beurskoers tot 2 EUR. Indien de koers na een week op 23 EUR staat dan is uw stoploss opgeschoven tot 21 EUR. Zakt de koers daarna opnieuw tot 22,5 EUR dan blijft uw stoploss wel op 21 EUR staan. Bij een koersdaling blijft de stoploss dus gehandhaafd. Valt de koers dan terug tot 21 EUR dan wordt uw stoploss geraakt en uw positie verkocht. Stijgt de koers daarentegen opnieuw boven de 23 EUR, begint uw stoploss opnieuw mee te schuiven.

Beperkte verspreiding
· Bij slechts enkele onlinebrokers (BinckBank en Lynx) is het gebruik mogelijk. Het aanbod is vrij beperkt en dat is spijtig want in de huidige markten vinden we dit een uitstekend alternatief voor het gewone stoploss order. Geen nood, indien u over voldoende zelfdiscipline beschikt, kunt u op geregelde tijdstippen zelf het stoplossniveau aanpassen.
· Het schaduworder is geen mirakelstrategie. Het dient zeker niet om de markten te ‘timen’ of te speculeren op bepaalde bewegingen op korte termijn. Een aandeel kent hoogtes en laagtes. Indien u te vlug wilt verkopen (en een schaduwstoploss te dicht bij de koers plaats) dan neemt u het risico het herstel erna te missen. Het is echter een interessant middel in bepaalde gevallen. Stel dat een aandeel vrij fors is gestegen, duur is geworden en een te groot gewicht in uw portefeuille heeft aangenomen. Toch blijft het aandeel beresterk acteren onder impuls van oplopende aandelenmarkten. U kunt via het schaduworder uw kansen op een verdere stijging gaaf houden maar legt wel een deel van de winst vast.

Deel dit artikel