Analyse
ENI 8 jaar geleden - vrijdag 30 april 2010

Het kwartaalresultaat was een fractie beter dan we verwachtten en we laten onze prognoses zo goed als ongewijzigd.

Geruststellend eerste kwartaal

Het kwartaalresultaat was een fractie beter dan we verwachtten en we laten onze prognoses zo goed als ongewijzigd. Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

Het resultaat over het 1ste kwartaal is geruststellend, zonder meer. De productie van koolwaterstoffen lag wel 2 % hoger dan een jaar geleden, maar in vergelijking met het 4de kwartaal 2009 was er sprake van een daling van 5,7 %. Wat de verkoop van gas betreft, was de situatie omgekeerd : -5,7 % t.o.v. het 1ste kwartaal 2009, maar +7,4 % t.o.v. het 4de kwartaal. Dankzij de stijging van de prijs van ruwe olie zag ENI zijn omzet in het 1ste kwartaal toenemen, zowel t.o.v. het 4de als t.o.v. het 1ste kwartaal 2009. Maar terwijl de omzetgroei op jaarbasis 4 % bedroeg, zag de groep haar bedrijfswinst (de over verschillende jaren gespreide lasten niet inbegrepen) met 22,2 % stijgen. Indien men de schommelingen van de waarde van de reserves en andere eenmalige elementen buiten beschouwing laat, komt men aan een stijging van 3,6 %, wat aardig overeenkomt met de verwachtingen. De winst uitzonderlijke elementen inbegrepen, lag 16,7 % hoger dan een jaar eerder. Dat was evenmin een verassing. Daarom laten we onze ramingen van de winst per aandeel zo goed als ongewijzigd op 1,63 EUR voor 2010 en 1,83 EUR voor 2011.

Koers op het moment van de analyse : 16,97 EUR

De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

Deel dit artikel