Analyse
CMB 7 jaar geleden - woensdag 28 april 2010

Advieswijziging

Advieswijziging

De vrachttarieven zijn opwaarts gericht en de prijzen voor schepen zitten opnieuw in de lift. Het aandeel is opnieuw correct gewaardeerd.
HOUDEN.

De vrachttarieven voor droge bulk (ijzererts, steenkool…) die eind 2009 sterk waren gestegen door de stevige vraag naar ijzererst van China, zijn naar een normaler niveau teruggekeerd. Voor grote schepen liggen de prijzen evenwel nog altijd 59 % hoger dan een jaar geleden. We verwachten dat ze zich de komende kwartalen zullen handhaven omdat de transport van droge bulkgoederen nog kan toenemen, aangedreven door de groei op de opkomende markten en de zich herpakkende staalproductie. De totale vraag zou vanaf dit jaar opnieuw het niveau van voor de crisis kunnen bereiken. Deze vraagtoename zou dan ook het bijkomende aanbod aan schepen voorzien voor dit jaar (+12 %) moeten compenseren. Maar de impact op het resultaat van CMB zal beperkt zijn want zijn vloot is reeds gedurende enkele maanden zo goed als volledig verhuurd. Het is een feit dat zijn winst voor 2010 zal profiteren van diverse niet-terugkerende elementen (boekhoudkundige winsten op wisselkoersen en verkoop van schepen) en zoals in het eerste trimester zonder verrassingen zal zijn. We rekenen op ±2 EUR per aandeel. Hogere vrachttarieven zorgen er bovendien voor dat de prijzen voor schepen in de lift zitten (+10 % voor de grootste schepen sinds eind 2009) zodat de intrinsieke waarde van CMB wederom in lijn ligt met zijn beurskoers.

Koers op het moment van de analyse : 24,33 EUR

CMB is een Belgische rederij, via dochter Bocimar actief in het vervoer over zee van bulkgoederen.

Deel dit artikel