Analyse
Recorddividenden in de telecomsector 7 jaar geleden - dinsdag 9 maart 2010
Met dividendrendementen tot 8 % zijn telecomoperatoren zeer gul met hun aandeelhouders. Waarom doen ze dit? Hoe ervan profiteren?

Ter gelegenheid van de publicatie van hun jaarresultaten, hebben enkele telecomreuzen de markten gerustgesteld wat op het vlak van het niveau van de toekomstige dividenden, één van de belangrijkste aantrekkingspolen van de sector.
Telefonica (kopen) heeft zijn verwachting voor een minimum dividend van 1,75 euro in 2012 tegenover 1,4 in 2010 en 1,15 in 2009 gehandhaafd.
Belgacom (houden) kondigt een brutodividend van 2,18 euro voor 2010 aan tegenover 2,08 euro in 2009 en is van plan het overgrote deel van zijn overtollige cash aan zijn aandeelhouders uit te betalen.
France Télécom (houden) zal in 2010 een dividend van 1,4 euro uitkeren, stabiel ten opzichte van 2009 en zal daarna een mooi rendement blijven uitbetalen.
Deutsche Telekom (houden) belooft om tot 2012 een dividend van boven de 0,7 euro uit te betalen (tegenover 0,76 en 2009).
· Het deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders zal in 2010, volgens onze ramingen, gaan van 65 % voor Belgacom tot meer dan 100 % voor Deutsche Telekom. Tegen de huidige koersen zal het brutorendement voor 2010 ongeveer 8 % bedragen voor Telefonica, France Télécom en Belgacom en 7,3 % voor Deutsche Telekom, een niveau die veel hoger ligt dan in andere sectoren. Goed nieuws voor de aandeelhouder en een positief signaal voor de financiële markten die sceptisch stonden tegenover het behoud van dergelijk hoge rendementen. Aangenaam verrast, hebben we over het algemeen onze voorzichtige ramingen wat de dividenden betreft opwaarts herzien.

Houdbare dividenden
Er is dus geen vrees over de duurzaamheid van de dividenden op middellange termijn. Aan de ene kant zijn de gegenereerde liquiditeiten van de telecomgroepen aanzienlijk en van recurrente aard. Aan de andere kant zullen de enorme toename van investeringen binnen de sector de komende jaren, onder meer uit noodzaak om de vaste en mobiele netwerken te verbeteren na de opkomst van mobiel internet en de toename van data-uitwisseling, de dividendpolitiek volgens ons niet doen wijzigen. Bovendien hebben de operatoren de voorbije jaren grondige herstructureringen doorgevoerd die hen hebben toegelaten om orde op zaken te stellen op financieel vlak en hun schulden af te bouwen.

Andere kant van de medaille
Deze genereuze politiek ten overstaan van de aandeelhouder zet de matte groeiperspectieven van de sector in de verf. De sector heeft zijn maturiteit bereikt in Europa terwijl de druk van de wetgever toeneemt en de concurrentie stijgt onder meer rond mobiel internet. Dit laatste trekt nieuwe concurrenten aan uit de IT-wereld zoals Apple, Google, Microsoft, enz. De telecomgroepen hebben de laatste jaren kostenverlagingen, herstructureringen en het verlagen van de schulden verkozen boven investeringen in groei (geografische expansie naar de opkomende landen is zeer beperkt gebleven). Door het uitblijven van investeringen, die op langere termijn ten goede komen van de aandeelhouder, hebben ze verkozen het overtollige cash aan de aandeelhouder uit te keren.

Onze adviezen
De sector is goedkoop en we zouden AT&T, Telefonica en Vodafone kopen. Consulteer onze tabellen (p. 8-11) voor een advies over de andere waarden. Wat beleggingsfondsen betreft, raden we het Fortis B Fund Equity Telecom Europe (ISIN-code: BE0166112483) aan.

Deel dit artikel