Analyse
D'Ieteren 8 jaar geleden - donderdag 11 maart 2010

De resultaten 2009 waren iets beter dan verwacht, maar enkel de bijdrage van Belron verhoogde.

Overtreft eigen verwachtingen

De resultaten 2009 waren iets beter dan verwacht, maar enkel de bijdrage van Belron verhoogde. Duur aandeel.
VERKOPEN.

Met 28,88 EUR lag de winst per aandeel in 2009 bijna 5 keer hoger dan in 2008, maar als we geen rekening houden met de drastische daling van de uitzonderlijke lasten (herstructureringen, impairment op Avis …) dan bedraagt de stijging 15 %. Eens te meer droeg enkel Belron meer (+38,5 %) tot de courante winst vóór belastingen bij. De autoruitenspecialist zag zijn omzet o.m. dankzij de barre winster met 12 % toenemen en hield de kosten ondanks zware reclame-inspanningen goed onder controle. De autodistributie zag haar bijdrage tot de winst met 29,2 % inkrimpen door het teruglopen van het merk Volkswagen dat achterophinkt voor wat wagens met een lage CO2-uitstoot betreft en dat marktaandeel verloor. Avis Europe verloor eveneens marktaandeel en slaagde er dankzij drastisch besparingen (o.m. personeel -11 %) net in om de schade te beperken (winstbijdrage -7,1 %). Voor het lopende boekjaar wordt er voor de autoverhuur geen herstel van betekenis verwacht en voorspelt het verdere verlies van marktaandeel in de eerste twee maanden weinig goeds voor de autodistributie. De winstgroei zal andermaal van Belron (dat nieuwe markten aanboort, o.m. China) en van de daling van de herstructureringslasten komen. Wij mikken voor 2010 op 33,60 EUR winst per aandeel.

Koers op met moment van de analyse : 340,59 EUR

D’Ieteren is de Belgische invoerder van auto’s van de merken van de VW-groep, ook actief in autoverhuur (Avis Europe) en in autoruiten (Carglass, ...).

Deel dit artikel