Analyse
Bekaert 8 jaar geleden - maandag 8 maart 2010

De resultaten 2009 overtroffen weliswaar alle verwachtingen, maar de Amerikaanse activiteiten blijven verliesgevend en de omzetgroei riskeert dit jaar beperkt te blijven.

Opleving van mature markten ?

De resultaten 2009 overtroffen weliswaar alle verwachtingen, maar de Amerikaanse activiteiten blijven verliesgevend en de omzetgroei riskeert dit jaar beperkt te blijven. Het aandeel lijkt ons te duur.
VERKOPEN.

2009 werd afgesloten met een omzetdaling van 16,9 % (zonder overnames en wisselkoerseffecten), terwijl de winst per aandeel met 13 % achteruitging (7,69 EUR), wat al bij al een veel beter resultaat is dan de markt en wij verwachtten. De stijging van de rentabiliteit was te danken aan het afnemen van de eenmalige lasten (herstructureringen, waardeverminderingen …), maar ook aan de daling van de grondstoffenprijzen in de tweede jaarhelft. Zo bedroeg de bedrijfsmarge in het 2de semester bijna het dubbele van die in de eerste jaarhelft. Niet onverwacht was de winst vorig jaar integraal afkomstig van de activiteiten van de groep in de opkomende landen die ongeveer 70 % van de omzet genereren. De mature afzetmarkten van de groep (VS, Europa) van hun kant blijven gebukt gaan onder de apathie van de auto- en de bouwsector (meer dan de helft van de omzet) ook al lijkt de situatie stilaan te verbeteren. Het is echter nog te vroeg om op een duurzaam herstel te rekenen en wij blijven dan ook erg voorzichtig en rekenen voor dit jaar niet op een omzetstijging. Niettemin moet de winst per aandeel dankzij de daling van de eenmalige kosten en van de financiële lasten kunnen toenemen tot zowat 8,50 EUR.

Koers op met moment van de analyse : 126,60 EUR

Het Belgisch bedrijf Bekaert is gespecialiseerd in de verwerking van metalen (draadproducten, filters, …) en in technologieën voor het aanbrengen van deklagen met metaalvezels. De groep realiseert 70 % van haar omzet in groeilanden. Is erg afhankelijk van de automarkt (1/3 van de omzet) en van de bouw (1/4 van de omzet).

Deel dit artikel