Analyse
KBC 8 jaar geleden - maandag 15 februari 2010
Zoals verwacht eindigde KBC 2009 door eenmalige lasten nog diep in het rood. Voor 2010 lijkt er beterschap op komst.

Voorzichtig positief voor 2010

Zoals verwacht eindigde KBC 2009 door eenmalige lasten nog diep in het rood. Voor 2010 lijkt er beterschap op komst. Correct gewaardeerd.
HOUDEN.

KBC sloot 2009 af met een verlies van 7,26 EUR per aandeel, bijna evenveel als in het rampjaar 2008 (7,32 EUR). Er is weer geen dividend en de leden van het directiecomit√© zien ook ditmaal af van hun bonus. Het 4de kwartaal was erg zwak door bijkomende voorzieningen voor slechte kredieten en de veel lagere inkomsten uit trading. Deze elementen buiten beschouwing gelaten deed de groep het in haar kernactiviteiten zeker niet slecht, wat een bemoedigend signaal naar de toekomst is. De marktaandelen blijven stabiel of groeien en de rentemarge+ neemt lichtjes toe terwijl de kosten onder controle blijven. Intussen verloopt de afbouw van de beleggingsportefeuille vlot en komt het desinvesteringsprogramma op snelheid. Toch kan het opnieuw negatievere beursklimaat roet in het eten gooien (verkopen van activiteiten en beursintroductie van Tsjechische dochter die mogelijk minder opleveren dan verhoopt). De verse liquiditeiten die daarmee binnenstromen moeten immers dienen om de staatssteun terug te betalen. Voor 2010 rekenen we op een winst uit de normale activiteiten van 4,18 EUR per aandeel, voor 2011 van 4,43 EUR. Over boekjaar 2010 wordt er normaal ook weer een dividend uitbetaald (geraamd op 0,75 EUR netto).

Koers op het moment van de analyse : 31,30 EUR

KBC iseen  Belgische bank-verzekeraar die met succes activiteiten in Centraal- en Oost-Europa uitbouwt. KBC heeft de ambitie een onafhankelijke, middelgrote, bankverzekeraar te zijn voor particulieren en middelgrote ondernemingen.

Deel dit artikel