Analyse
Goedkoop=risicovol? 7 jaar geleden - maandag 22 februari 2010

Sinds enkele decennia heeft een polemiek analisten in haar greep: Is het mogelijk goedkope aandelen te ontdekken zonder een te hoog risico te lopen?

· De aanhangers van de theorie van de efficiënte markten roepen in koor neen! Voor hen is de beurs in de meeste gevallen correct gewaardeerd want ze houdt rekening met alle beschikbare informatie. Elk extra rendement gaat gepaard met een hoger risico.
· Anderen spreken deze visie tegen en gaan ervan uit dat het mogelijk is aandelen te vinden die echt goedkoop zijn zonder zich flink te verbranden.

Waardering en risico
Maar wat is nu precies een goedkoop aandeel? En een risicovol aandeel?
· Goedkoop. Studies hebben aangetoond dat aandelen met enkele lage ratio’s achter hun naam gemiddeld een hoger rendement geven dan de beurs. Deze ratio’s of waarderingsmethoden leggen een verband tussen de financiële realiteit van een onderneming en haar beurskoers. Het zijn de fameuze koers/winst-verhouding per aandeel (price/earnings ratio) of de verhouding koers/boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel (hierachter P/BV). Gemiddeld hebben aandelen met de laagste P/BV, over de meeste beurzen gedurende verschillende decennia, de hoogste rendementen.
· Risicovol. Men moet vooreerst overeenstemming bereiken over de definitie van risico. Is het de relatieve volatiliteit van de koers ten opzichte van de beurs? De absolute volatiliteit van de koers? Van de broosheid van de koers bij hevige beursturbulentie? Helaas bestaat er geen consensus.

Wel goedkoop
De laatste jaren zijn steeds meer studies geïnteresseerd in het verband tussen risico en rendement. De resultaten gaan in dezelfde richting: over het algemeen dragen goedkope aandelen geen extra risico met zich mee. Wij doen er nog een schepje bovenop door te stellen dat ze een hoger rendement geven ondanks het lagere risico. Dit alles pleit in het voordeel van het bestaan van goedkope aandelen.

Bij Test-Aankoop invest
Onze doelstelling is ook om u naar goedkope aandelen te leiden en u te informeren over het risiconiveau maar zonder ons blind te staren op de conclusie van diverse studies.
· Bij het zoeken naar goedkope aandelen stellen we ons niet enkel tevreden met het aangeven van deze die lage ratio’s achter hun naam hebben. We analyseren elk aandeel door ons te buigen over de groeivooruitzichten op lange termijn van het bedrijf en zijn sector en te bepalen als de algemene waardering van de beurs waarop het aandeel noteert (en eventueel de munt) interessant is. Want een aandeel waarvan de P/BV relatief laag ligt, is niet noodzakelijk koopwaardig als het op een beurs noteert die over het algemeen duur geprijsd is!
· Onze definitie van risico verschilt ook van diverse studies. Het risico dat we wensen te onderstrepen (en die we in onze analyses aantonen via een cijfer van 1 tot 5), is de mogelijkheid van een sterke koersdaling, veroorzaakt door een gebeurtenis waarvan we het gevaar op voorhand hadden kunnen zien (juridisch geschil, zware schuldenlast, te ambitieuze diversificatie van de activiteiten…). Een aandeel van een met schulden overladen bedrijf, met een faillissementsrisico, zal volgens ons risicovoller zijn dan een andere onderneming, met eenzelfde activiteitenpallet, maar met weinig tot geen schulden. Een dergelijk risico, een gevolg van verschillende factoren, is niet volledig objectief en valt moeilijk te kwantificeren als men zich uitsluitend concentreert op historische gegevens.
· Van de 33 (goedkope) aandelen die we momenteel aanraden om te kopen:
– dragen er slechts 4 een volgens ons hoog risico; 3 ervan zijn financiële aandelen (momenteel niet verwonderlijk);
– beschouwen we er 8 met weinig risico;
– 21 ervan hebben een gemiddeld risico.
· Onze waarderingsmethode van rendement en risico laat ook toe om te concluderen dat een aandeel niet noodzakelijk een hoger risico moet dragen om een hoger rendement te kunnen behalen.

Te gevoelige beleggers
· Als er ten slotte goedkope aandelen (en dus ook dure) bestaan dan is dat omdat beleggers zich regelmatig vergissen rond de winstvooruitzichten van bedrijven. Beleggers rekenen soms te veel, onder meer beïnvloed door elementen van psychologische aard, op een te sterke winststijging (of daling). En het is precies dit gegeven die ervoor zorgt dat aandelen te duur of te goedkoop worden.
· Om van onze kant zo goed mogelijk goedkope en dure aandelen te vinden, baseren we ons uitsluitend op het resultaat van mathematische modellen. Door zo objectief mogelijk te handelen, proberen we de fouten van anderen uit te buiten.

Deel dit artikel