Analyse
CSC 7 jaar geleden - vrijdag 12 februari 2010

Na een erg goed 3de kwartaal trekt de groep haar winstprognose voor het lopende boekjaar op.

Doorstaat de crisis met glans

Na een erg goed 3de kwartaal trekt de groep haar winstprognose voor het lopende boekjaar op. Goedkoop aandeel. KOPEN.

CSC heeft de crisis goed doorstaan. Doordat de openbare en de medische sector haar belangrijkste klanten zijn (samen ±50 % van de omzet) bleef de daling van de omzet (die overigens opnieuw aantrekt) beperkt, terwijl de bedrijfsmarge dankzij besparingen verder aantrok (9,54 % in het derde kwartaal, tegen 9,39 % een jaar eerder). Omdat er in de privésector opnieuw in informatica geïnvesteerd wordt (orders +17 % in de eerste negen maanden van het lopende boekjaar) zal het herstel volgens ons aanhouden. Nadat het sterke 3de kwartaal (winst per aandeel +28 %) mikt CSC nu op de bovenkant van de voor 2009/10 vooropgestelde winstvork (4,80 à 5,00 USD per aandeel). De groep is actief op veelbelovende terreinen zoals het beheer van gezondheidssystemen en de beveiliging van netwerken, activiteiten waarin ze grote knowhow heeft opgebouwd. Zo behoren o.m. het Amerikaanse leger en de CIA tot haar klanten en beheert ze met succes de informatica-infrastructuur van de Britse gezondheidsdienst. Een sterke troef met het oog op de hervorming van het Amerikaanse gezondheidssysteem die eraan zit te komen. We trekken onze wintramingen op, van 4,81 tot 4,95 USD per aandeel voor 2009/10 en van 5,00 tot 5,05 USD voor 2010/11.

Koers op het moment van de analyse : 52,23 USD

Computer Sciences Corporation is een Amerikaans computerbedrijf dat aan industriële klanten en openbare diensten (ongeveer 50 % van de omzet) globale informaticaoplossingen aanbiedt : advies geven, projecten uitwerken, systemen integreren, uitbesteding van IT-activiteiten. De groep heeft ongeveer 90 000 werknemers en is actief in 90 landen. In de VS, waar ze 62 % van haar omzet haalt behoort ze tot de top 5 van haar sector.

Deel dit artikel