Analyse
Zurich 8 jaar geleden - woensdag 13 januari 2010

Advieswijziging.

Advieswijziging

De belegger die klaar is om iets meer risico te nemen, kan van de huidige onderwaardering gebruik maken om opnieuw in het aandeel te stappen. De beurs houdt voldoende rekening met de negatieve punten van Zurich. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

In het derde trimester waren de resultaten goed noch slecht terwijl enkele niet-recurrente elementen de duidelijkheid zeker niet bevorderden. De koers van Zurich staat sindsdien al enkele maanden onder druk. Deze negatieve elementen zijn echter voldoende in de koers verwerkt. Het huidige lage niveau houdt te weinig rekening met de troeven waarover de groep beschikt om te herstellen. Want Zurich kan zich beroepen op een mooie rendabiliteit (rendement op eigen vermogen dubbel zo hoog als het gemiddelde van de sector) en een sterke solvabiliteit (capaciteit om aan zijn verplichtingen te voldoen). De groep beschikt over voldoende liquiditeiten om het hoofd te bieden aan mogelijke tegenslagen zoals zware uitbetalingen voor schadeverzekeringen (na bijvoorbeeld natuurrampen). Het is duidelijk dat deze relatief onverwachte rampen de volatiliteit van de koers opdrijven. Maar het hoge niveau van de liquiditeiten laten ons toe een dividend voor 2010 van 5,6 % bruto en een verdere toename voor de komende jaren te verwachten. Bovendien zou een nieuwe strategie, die nog moet bekendgemaakt worden, de koers kunnen ondersteunen als ze voldoende ambitieus is.

Koers op het moment van de analyse : 231,20 CHF

Zwitserse verzekeringsgroep, aanwezig in 150 landen in Europa, Zuidoost-AziĆ«, Noord- en Zuid-Amerika. Gespecialiseerd in schadeverzekeringen, maar ook nog levensverzekeringen.

Deel dit artikel