Analyse
EDP Renováveis 8 jaar geleden - maandag 25 januari 2010

We nemen in onze selectie het aandeel van het Portugese EDP Renováveis op, de op drie na grootste ter wereld van windenergie.

We nemen in onze selectie het aandeel van het Portugese EDP Renováveis op, de op drie na grootste ter wereld van windenergie. De groep beschikt onmiskenbaar over sterke troeven : ze is actief in een toekomstgerichte sector en ze is geografisch goed gediversifieerd. Het aandeel heeft al een mooi parcours afgelegd, maar het blijft goedkoop.
KOPEN.

Een reus binnen zijn sector
· EDP Renováveis ontstond eind 2007 toen de Portugese elektriciteitsproducent EDP zijn verschillende divisies duurzame energie in één entiteit onderbracht. In juni 2008 werd het bedrijf naar de beurs gebracht tegen 8,00 EUR per aandeel. EDP (2,97 EUR; kopen) bezit nog altijd 75 % van de aandelen. Die participatie genereert 12,51 % van de voor 2010 geschatte winst van EDP .
· EDP Renováveis heeft windmolenparken in verschillende landen. Zijn belangrijkste markt is de VS waar het in 2007 Horizon verwierf, gevolgd door Spanje en Portugal. De groep is ook actief in Frankrijk, Brazilië en België en is bezig met de bouw van parken in Polen en Roemenië.

Ambitieuze strategie
· In het strategische plan van EDP Renováveis zijn grootscheepse investeringen voorzien die de productiecapaciteit tegen 2012 tot 10,5 GW moeten opdrijven (±5,6 GW in september 2009). Om dat te bereiken moet de groep haar capaciteit met gemiddeld 1,3 tot 1,4 GW per jaar verhogen.
· Op het einde van het derde kwartaal waren de al in opbouw zijnde vestigingen goed voor 1,3 GW. In totaal zitten er in de portefeuille plannen voor zowat 29,9 GW (waarvan 62 % in de VS).
· EDP Renováveis heeft bovendien een joint venture met SeaEnergy dat zopas geselecteerd werd om ter hoogte van de Schotse kust windmolenparken in volle zee te bouwen met een geraamde capaciteit van 1,3 GW. Die parken zullen pas vanaf 2015 of zelfs 2020 operationeel zijn.

Belangrijkste troeven
· Hoog groeipotentieel : in het licht van de geplande projecten moet EDP Renováveis de komende jaren sneller groeien dan het gemiddelde van de sector, met de VS als belangrijkste motor.
· Hoge kwaliteit : de windmolenparken van EDP Renováveis benutten de wind beter dan het gemiddelde van de markt (hogere productiviteit ).
· Gunstig klimaat : de alom groeiende bezorgdheid om het milieu plaatst duurzame energie in een gunstig daglicht, terwijl de stijging van de olieprijzen de interesse voor groene energie aanwakkert.
· Het feit dat tal van regeringen maatregelen hebben uitgewerkt om het gebruik van duurzame energie te stimuleren vermindert de aan de activiteit inherente risico’s. Vorig jaar heeft de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld de fiscale gunstmaatregelen die de productie van duurzame energie moeten stimuleren, verlengd tot 2012. In dat kader ontving EDP Renováveis vorig jaar 525 miljoen dollar voor de financiering van investeringen.
· De ruime geografische spreiding van de activiteiten vermindert in het geval van EDP Renováveis nog meer de risico’s van het vak.
· En ten slotte is het feit dat de groep er ondanks de economische crisis in geslaagd is om de geplande investeringen door te voeren het bewijs van de capaciteiten tot goed bestuur van het management.

De risico’s
· De voor de komende jaren geplande investeringen zullen de schuldenlast doen toenemen. Voor het ogenblik is de situatie onder controle en moet de groep geen hoge rentevoeten betalen. De belangrijkste aandeelhouder is bovendien het erg solide EDP. Maar de stijging van de rente die men tussen dit en het einde van het jaar mag verwachten, zal de financiële lasten onvermijdelijk doen toenemen.
· Het resultaat heeft onder de daling van de elektriciteitsprijzen, vooral in Spanje, geleden. De groep heeft weliswaar de schade kunnen beperken door een deel van haar productie op voorhand tegen een hogere prijs te verkopen, maar als het economische herstel niet krachtig genoeg is, riskeert de winst nog onder druk te komen.

Waardering en advies
In afwachting van de resultaten over het 4de kwartaal (publicatie op 25 februari) ramen we de winst per aandeel voor 2009 op 0,13 EUR. Voor 2010 en 2011 mikken we op respectievelijk 0,21 en 0,26 EUR. Gezien het zware investeringen zal er wellicht pas vanaf 2011 een dividend in zitten.
· Na de beursintroductie in juni 2008 heeft het aandeel geleden onder de algemene beursmalaise in de tweede helft van 2008. Eind oktober 2008 bereikte de koers een dieptepunt op 3,45 EUR. Sindsdien is hij nagenoeg verdubbeld. Maar ondanks de rally van de laatste maanden is het aandeel goedkoop en heeft het nog heel wat stijgingspotentieel.

Deel dit artikel