Analyse
Crédit agricole 8 jaar geleden - maandag 11 januari 2010

De nieuwe directie zal haar handen vol hebben om voor duurzame groei te zorgen en de aandeelhouders gerust te stellen.

Moet nieuwe strategie uittekenen

De nieuwe directie zal haar handen vol hebben om voor duurzame groei te zorgen en de aandeelhouders gerust te stellen.
Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Het is gedaan met de groei- en diversificatiestrategie die op de helling kwam te staan door de “ongelukjes” bij de zakenbank en bij de internationale retailbank. Het ziet ernaar uit de retailbank en het vermogensbeheer in Europa opnieuw de groeipolen bij uitstek zullen worden. Maar hoe ? Via interne groei (langzaam), of via overnames, (levert snel marktaandelen op maar is soms moeilijk te beheren) ? En quid met de nieuwe reglementeringen ? Hoewel we nog geen details kennen en nog niet weten wanneer ze precies zullen ingevoerd worden (dat zal enkele jaren duren) kunnen we er wel van uitgaan dat ze zullen neerkomen op een versterking van het eigen vermogen. Welnu, het eigen vermogen van Crédit Agricole houdt momenteel rekening met de talrijke minderheidsparticipaties die de bank aanhoudt. Indien de nieuwe normen deze praktijk zouden verbieden (wat volgens ons weinig waarschijnlijk is) dan zou de soliditeit van de bank een van de zwaarst getroffene zijn in Europa. Rekening houdend met de knappe prestaties van de Franse retailbankpoot en van het vermogensbeheer, handhaven wij onze ramingen van de winst per aandeel (vóór goodwill) op 1,40 EUR voor 2010 en 1,80 EUR voor 2011.

Koers op het moment van de analyse : 13,47 EUR

Credit Agricole is de grootste Franse bankgroep; belangrijkste retailbank in Frankrijk die haar buitenlandse expansie wil versnellen, vooral in Europa. Als investerings- en financieringsbank actief in 60 landen.

Deel dit artikel