Analyse
Banksector moet strakker in de pas 7 jaar geleden - maandag 25 januari 2010

De maatregelen die president Obama recentelijk aankondigde om het financiële systeem te hervormen, zullen de Amerikaanse banken raken.

De maatregelen die president Obama recentelijk aankondigde om het financiële systeem te hervormen, zullen de Amerikaanse banken raken. De (voorlopig nog erg vage) gevolgen zullen ook in Europa voelbaar zijn, maar in veel mindere mate.

Strakkere controle
· De banken worden ervan beticht dat ze hun oude (lees: riskante) praktijken onvoldoende hebben afgezworen, en zowel Europa als de VS beschikken niet over de middelen om hen nog een tweede keer te redden. De overheden proberen nu een deel van de centen die ze in de reddingsplannen voor de banken hebben gepompt, te recupereren. Daarnaast willen ze het nog altijd te hoge systeemrisico terugdringen (kleinere balansen, geen al te riskante beleggingen, enz.).
· Bij gebrek aan consensus neemt Europa geenszins het voortouw, de VS probeert daarentegen werk te maken van een strakkere regelgeving. Hoewel de recentste maatregelen erg vaag blijven, getuigen ze van de wil om de banken strakker in de pas te laten lopen. En dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de winstgroei.

Fiscale druk omhoog
· Op 14 januari maakte Obama bekend dat hij de grote banken wil gaan belasten. De taks van 0,15 % op de balansen van banken die actief zijn in de VS, moet het mogelijk maken om diegenen die in min of meerdere mate verantwoordelijk waren voor de financiële crisis te "straffen". In onze selectie zal Bank of America (verkopen) zijn winst met 0,15 USD per aandeel zien slinken, of zowat 15 % van de winst in 2011. Bij de Europese banken die actief zijn in de VS lijken op dit moment Dexia (0,08 EUR, 10 %, verkopen) Crédit Suisse (0,4 CHF, 8 %, houden), HSBC (4p., 8 %, houden) en BNP Paribas (0,5 EUR, 7 %, houden) de grootste slachtoffers te worden. De vermelde cijfers zijn maximale kosten vóór belastingen en gebaseerd op onze erg voorzichtige ramingen voor 2011. Ze zullen hoofdzakelijk gedragen worden door de cliënten van deze banken.
· Europa is erg bang de concurrentiekracht van de banken te fnuiken en zeer terughoudend om een dergelijke taks in te voeren. Maar na het Amerikaanse voorbeeld denkt een aantal Europese landen nu toch ook in dezelfde richting om een deel van de kosten van de crisis te recupereren. Half april zullen de ministers van financiën van de 27 lidstaten een Zweeds voorstel ter zake bespreken.

Hervorming financieel systeem
· Naast de taks wil het Witte Huis ook de omvang van de commerciële banken in de VS beperken, evenals de risico's die ze nemen. Dat moet door :
1– hen te verbieden operaties voor eigen rekening uit te voeren;
2– de regels m.b.t. het marktaandeel van depositobanken te herzien;
3– hen te verbieden te investeren in speculatieve fondsen.

De precieze contouren van deze maatregelen zijn vandaag nog erg vaag (wat valt precies onder de noemer "trading voor eigen rekening"), maar ze zullen volgens onze eerste berekeningen voor de Europese banken die in de VS actief zijn wellicht maximaal aanleiding geven tot 6 à 8 % minder netto-inkomsten uit hun activiteiten als zakenbank, of minder dan 5 % van de totale winst 2011. Onder druk van de crisis, de aandeelhouders, en het vooruitzicht dat het eigen vermogen omhoog moet (veiligheidsbuffer), hebben verschillende banken hun riskantere activiteiten al gevoelig afgebouwd.

· De Europese banken in onze selectie die door deze maatregelen het hardst getroffen zullen worden, lijken momenteel Barclays (houden), UBS (verkopen), Deutsche Bank (verkopen) en BNP Paribas (houden).

· Wij laten aandelen van Amerikaanse banken nog altijd voor wat ze zijn, al lijken sommige misschien aantrekkelijk gewaardeerd. De nieuwe regels zullen het profiel wijzigen van bankgroepen die zoals Bank of America actief zijn in zowat alle bankmetiers en die wellicht hun strategie zullen moeten aanpassen (activa verkopen?).

Trading voor eigen rekening
Onder de noemer "trading voor eigen rekening" vallen alle beleggingen (in aandelen, deviezen, grondstoffen, ...) die een bank uitvoert met haar eigen kapitaal. Daarnaast zijn er de investeringen die banken in diezelfde producten uitvoeren op vraag van hun cliënten, bijv. ondernemingen die zich willen indekken tegen wisselkoersschommelingen of die stabiele inkoopprijzen voor grondstoffen willen. Het definiëren van trading voor eigen rekening wordt complexer van zodra je een mengeling krijgt tussen investeringen met middelen van de bank zelf en investeringen op vraag van de cliënten.

Conclusie
· Het is nog te vroeg om de impact van de nieuwe Amerikaanse regels op de Europese banken exact te becijferen. De voorstellen die op tafel liggen zijn nog erg vaag en moeten ook nog gestemd worden. Hoe dan ook ligt een strakkere controle van risicovollere activiteiten in het verschiet, wat ons positief lijkt voor de aandeelhouders en ook goed onthaald kan worden op de beurs wanneer alle details bekend zullen zijn. De verzwakking van de grote Amerikaanse banken zou er zelfs kunnen toe leiden dat een aantal Europese spelers marktaandeel wint.
· De gouden periode voor de banken lijkt definitief achter de rug en de controle en toezicht vanuit de politieke wereld zal toenemen. Voor beleggers in financiële waarden is dat toch een belangrijke onzekerheidsfactor. Wij kopen nog altijd geen bankaandelen, temeer omdat de waarderingen ons al aan de hoge kant lijken. De aandelen die het sterkst gelinkt zijn aan beursactiviteiten kunt u maar beter verkopen.

Deel dit artikel