Analyse
Beter dan men zou vermoeden ! 8 jaar geleden - maandag 28 december 2009
Na twee jaren van verlies en prestaties die bij de slechtste van de wereld behoorden, heeft de Belgische beurs in 2009 een vrij sterke stijging laten optekenen.

Na twee jaren van verlies en prestaties die bij de slechtste van de wereld behoorden, heeft de Belgische beurs in 2009 een vrij sterke stijging laten optekenen (+26 % voor de Brusselse Return index).
De winst ligt in lijn met deze van de eurozone (+27,3 %) en van de wereldwijde markt (+34,4 %). De prestatie is evenwel beter dan dat ze er op het eerste zicht uitziet.

Als men het Franse GDF Suez (-16,8 %) uitsluit, goed voor 27 % van totale Brusselse marktkapitalisatie, dan verdubbelt het rendement van de Belgische beurs tot 61,4 %. Dat is zonder twijfel de beste prestatie van alle aandelenmarkten van de ontwikkelde wereld. Enkel de beurzen van de opkomende landen (+73,0 %) presteerden beter dankzij de stroom van extra liquiditeiten, de consequente toepassing van stimuleringsplannen, de stijging van de grondstoffenprijzen en de sterker dan verwachte interne vraag.
Terwijl in 2008 het aantal stijgers nog op één hand kon worden geteld, was het aantal in 2009 niet bij te houden. Naast GDF Suez en Belgacom (-6,4 %), hebben enkel kleinere aandelen, meestal in zware moeilijkheden, een negatief rendement op jaarbasis opgetekend. We vernoemen onder andere de technologiegroepen Option (-51,2 %) en Punch International (-69,0 %), die elk bijna de helft van hun omzet verloren, of de producent van energie op basis van biomassa Thenergo (-40,1 %), die overdonderd is door technische- en managementproblemen. Zelfs de koers van ondernemingen zoals Roularta (+20,8 %), Deceuninck (+27,2 %) of Picanol (5,7 %) is erop vooruitgegaan ondanks de massale kapitaalverhogingen die ze hebben doorgevoerd om te kunnen overleven.

De ondervertegenwoordiging van cyclische sectoren
De meest cyclische sectoren, die met andere woorden zeer gevoelig zijn voor de economische ontwikkeling, hebben zeer sterk gepresteerd in 2009 maar door hun kleine weging zijn ze slechts beperkt verantwoordelijk voor de sterke prestatie van de Belgische beurs. Tekenend is holding GBL (+15,2 %) die slechts weinig heeft geprofiteerd van zijn belangen in Lafarge (+51,8 %) en Imerys (+36,1 %)… De participatie in GDF Suez (1/4 van zijn intrinsieke waarde) heeft de holding de das omgedaan.
· De staal- en non-ferrosector (+94,5 % wereldwijd) is aldus sterk hersteld dankzij de wereldwijde stimuleringsplannen en de hoger dan verwachte vraag vanuit de ontluikende markten. Maar Nyrstar (+276,3 %), gesteund door de heropleving van de zinkprijs, agressieve kostenverlagingen en de aankondiging van een overtuigende strategische herpositionering en ook Bekaert (+121,5 %), zeer actief in de opkomende markten (70 % van zijn verkopen) hebben niet kunnen doorwegen gezien hun beperkte omvang (samen slechts goed voor 1,1 % van de Belgische marktkapitalisatie). Sinds begin december zijn we verkoper van Bekaert. Nyrstar mag u houden.
· Binnen chemie (+52,4 % wereldwijd) vertegenwoordigen onze drie nationale zwaargewichten slechts 6 % van de Belgische marktkapitalisatie. Hoewel UCB (+29,2 %) met succes zijn kosten heeft teruggeschroefd, weegt het verlies van patenten nog altijd zwaar door. Na maanden van speculatie, heeft Solvay (+40,4 %) zich op een oordeelkundige manier ontdaan van zijn te kleine farmadochter, maar tegen een net aanvaardbare prijs. De groep, nu volkomen gericht op chemie en kunststoffen en hierdoor extra cyclisch, beschikt over een oorlogskas van ±5 miljard EUR. De vraag is wat gaat de groep ermee doen? Enkel de prestatie van Umicore (+68,5 %) springt echt in het oog. De winst van het tweede semester zal uiteindelijk veel hoger uitkomen dan eerder op het jaar gedacht. De groep, voornamelijk actief op het vlak van veelbelovende propere technologieën (recyclage, filters…), zal enkel binnen vier à vijf jaar opnieuw kunnen aanknopen met haar recordwinsten van 2007-08. Verkoop dit dure aandeel, net als u ook Solvay en UCB in de verkoop mag zetten.
· De technologiewaarden (+58 % wereldwijd), de voorbije vijf jaar in een dalende trend, zijn zeer sterk uit de hoek gekomen dankzij de voorraadheropbouw van halfgeleiders in de informatica-industrie en bij de producenten van telecomuitrusting. De bedrijven actief op het vlak van IT-dienstverlening (Systemat (+38,1 %), Econocom (+55,8 %), Iris (+20,7 %), Zetes (+25,8 %)…) kenden een sterk jaar. Het enige middelgrote bedrijf dat zich in positieve zin liet opmerken was de beeldserverproducent EVS (+76,7 %). Gezien de verschillende grote sportevenementen kondigt 2010 zich gunstig aan. Het goed gevulde orderboekje is daar niet vreemd aan.
· Kijken we ten slotte naar de zeer cyclische automobielsector (+42,7 % wereldwijd) die enkel vertegenwoordigd is door D’Ieteren (+275,6 %) en Melexis (+33,2 %). Eerstgenoemde heeft gedurende het jaar tweemaal zijn winstverwachtingen voor 2009 opwaarts herzien dankzij de uitstekende prestatie van zijn filiaal, Belron en in mindere mate dankzij de minder slechte resultaten van de twee overige divisies en dit ondanks de afwezigheid van de schrootpremie in België. Melexis van zijn kant heeft in de tweede jaarhelft geprofiteerd van extra bestellingen van autoconstructeurs en toeleveranciers van de sector, die genoodzaakt waren om hun voorraden opnieuw op te bouwen.

Belgische beurs hoger dankzij haar financiële waarden.
Terwijl het trio Fortis-KBC-Dexia (12 % van de marktkapitalisatie) sinds de toppen van de zomer van 2007 het nog altijd veel minder goed doet dan het gemiddelde, was hun herstel in 2009 veel sterker dan gemiddeld. Wereldwijd heeft de sector, na een terugkeer van winstgevendheid in het derde trimester 2009, een koersherstel van 37,2 % neergezet maar Fortis deed veel beter met een koerswinst van 178,4 %. Naast het afstaan van enkele activa aan BNP Paribas tegen dumpingprijzen heeft de algemene vergadering van 28 april een einde gemaakt rond de onzekerheid over de inhoud van de holding. En sindsdien heeft het herstel van BNP Paribas (+167,3 % sinds de laagste koers op 23/01), waarop de holding een optie heeft en het uitblijven van afboekingen op toxische producten het blazoen van het aandeel, dat nu rond zijn intrinsieke waarde schommelt, weer opgepoetst. Rond KBC (+41,5 %), de bank die de grootste kapitaalinjectie van de overheid kreeg, lijkt de toestand ook gestabiliseerd. De onderhandelingen met de Europese Commissie, die er enorm op toeziet dat de concurrentieregels niet worden overtreden, zijn zeer goed verlopen. De bank is er goed uitgekomen want het heeft haar bankverzekeringsmodel en haar groeiperspectieven in Oost-Europa kunnen behouden. Daarbij heeft de groep een verwaterende kapitaalverhoging kunnen vermijden en moet haar balans slechts met 17 % inperken. Voor Dexia (+39,1 %) zou het er helemaal anders kunnen uitzien. De uitspraak van de Europese Commissie valt slechts begin 2010 en de enorme afhankelijkheid van Dexia van de markten om zich te financieren pleit voor een aanzienlijke reductie van zijn balanstotaal. Ofwel zal de groep steun zoeken bij een andere speler met diepere zakken. Maar tegen welke prijs? Verkoop Dexia.

Verschillende defensieve sterwaarden
De grootste bijdrage aan de prestatie van de Belgische beurs komt van ABInBev (+114,7 %), dat alleen goed is voor meer dan 1/5 van de beurskapitalisatie van Brussel. De vrees verbonden aan de overname van Anheuser-Busch in 2008 (hoge prijs en zware schuldenlast: 240 % van zijn eigen vermogen eind 2008!) is weggeëbd. De groep heeft haar eerste fase van schuldvermindering tot een goed einde gebracht en ligt momenteel voor op het schema van haar kostenbesparingsprogramma. De meeste andere defensieve waarden hebben zich ook kranig gedragen. Telenet (+58,5 %) heeft garen gespind bij hoge tarieven in een relatief weinig concurrentiële markt en bij de verdere ontwikkeling van digitale televisie. Bij de distributeurs heeft Delhaize (+20,7 %) goed weerstand kunnen bieden in de Verenigde Staten terwijl zijn herpositionering in België goed is uitgedraaid. Colruyt (+8,9 %) heeft van de crisis gebruik gemaakt om zijn marktaandeel nog verder uit te breiden.
Op het gebied van farmaceutische producten heeft Omega Pharma (+30,3 %) indrukwekkende kostenverlagingen kunnen realiseren. Onderaan het klassement ten slotte vinden we Belgacom (-6,4 %) dat erin geslaagd is de schade te beperken ondanks de daling van het bijna heilige dividend. Enkel mastodont GDF Suez laat een aanzienlijk verlies optekenen. De groep haalt het overgrote deel van haar omzet uit gas en kreeg af te rekenen met onder druk staande verkoopprijzen (zwakke vraag, overcapaciteit…) en vaste aankoopprijzen vastgelegd in langetermijncontracten.

En wat voor 2010? Onze adviezen
We beschouwen de Belgische beurs na haar forse sprong in 2009 als duur, net als de overige continentaal Europese beurzen trouwens. Als het huidige klimaat echter aanhoudt, dan zal het aantal beursintroducties zich verder vermenigvuldigen (Cardio3, Biosciences, Taminco, De Post?, een terugkeer van Ontex?...). Tegen de huidige koersen zijn de meeste Belgische aandelen die we gedurende het jaar hebben aangeraden (EVS, Omega Pharma, Brederode…) niet voldoende interessant meer om nog een aankoopadvies te rechtvaardigen. Houden. Rekening houdend met de zwakte van het economische herstel en de onzekerheid die de banken ondermijnen (reglementering…) staat onze verwachte winstgroei van 35 % onder druk. In onze strategie blijven we focussen op bedrijven met een beperkte schuldpositie die hun dividendpolitiek kunnen aanhouden naar het beeld van de Gimv (+16,9 %). De portefeuille van deze holding is zich geleidelijk aan het revaloriseren terwijl Gimv zijn liquiditeiten (27 % van zijn intrinsieke waarde) nu gebruikt om te investeren om later te kunnen oogsten. Ondertussen biedt het dividend een nettorendement van 4,9 %. Dit is ook het geval bij Wereldhave Belgium (+32 %). Deze vastgoedbevak heeft weinig schulden en is eindelijk verlost van een zware gerechtelijke bedreiging. Het aandeel dat een nettodividend van 5,5 % biedt, is opnieuw interessant. Bij de aandelen met een hoger risicogehalte is Agfa-Gevaert (+140,9 %) nog altijd koopwaardig. Ondanks de meer dan koersverdubbeling sinds de zomer, noteert het aandeel nog bijna 25 % onder zijn boekwaarde. We zien nog altijd een marge voor een verdere verbetering van de rentabiliteit in 2010. Euronav (+54,8 %) vinden we ook interessant omdat de transporttarieven opnieuw kunnen stijgen.

Alle rendementen zijn uitgedrukt in EUR van 31/12/08 tot 24/12/09

Deel dit artikel