Analyse
Axa 8 jaar geleden - maandag 9 november 2009

Dankzij het herstel van de financiële markten oogt het profiel van Axa beter dan een paar maand terug.

Voortzetting herstel

Dankzij het herstel van de financiële markten oogt het profiel van Axa beter dan een paar maand terug. Door het snelle koersherstel lijkt het verdere stijgingspotentieel ons momenteel evenwel beperkt.
Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Na een moeilijk jaarbegin bevestigen de cijfers voor het derde kwartaal dat de situatie verbetert. De omzet is t.o.v. het tweede kwartaal wel gedaald, maar slechts met 2,3 % (door de levensverzekeringsactiviteiten in de VS, waar consumenten aarzelen om terug te keren naar producten die beleggen in aandelen). De soliditeit van de groep gaat er evenwel op vooruit en voor heel 2009 en 2010 lijkt een verbetering van het resultaat dan ook realistisch (nog te bevestigen de komende maanden). Axa kan daardoor misschien opnieuw aan overnames denken, vooral dan in Oost-Europa. Aangezien de groep echter van plan is haar dividend op te trekken (van 0,40 EUR bruto in 2009 tot 0,70 EUR in 2010) zal de externe groei wellicht beperkt blijven tot kleinere operaties, die complementair zijn met de bestaande activiteiten. Er zijn tot op heden weinig details bekend over de impact van de omzet op de rentabiliteit, en we houden onze winstramingen voorlopig dan ook ongewijzigd op 1,60 EUR voor 2009, 1,70 EUR voor 2010 en 2,10 EUR voor 2011 (telkens exclusief uitzonderlijke elementen).
Om zijn groei te financieren gaat Axa zijn kapitaal met twee miljard euro verhogen. Elk aandeel geeft recht op een inschrijvingsrecht. Met 12 rechten kan er tussen 10 en 23 november één nieuw aandeel gekocht worden tegen 11,90 EUR. Axa staat niet op ons aankooplijstje en we raden u dan ook aan om niet op de kapitaalverhoging in te tekenen. Verkoop uw rechten op de beurs (ongeveer 0,38 EUR) als de opbrengst hoger ligt dan de kosten.

Koers op het moment van de analyse : 16,80 EUR

De Franse verzekeraar AXA mikt op de eerste plaats in levensverzekeringen (63 % van de inkomsten) maar is ook aanwezig in schadeverzekeringen (28%) en in vermogensbeheer (6 %). Het ontwikkelingsplan “Ambition 2012” werd eind 2008 opgeschort.

Deel dit artikel