Analyse
Omega Pharma 8 jaar geleden - vrijdag 16 oktober 2009

Sinds de lente is de koers met 75 % gestegen en het aandeel is nu correct gewaardeerd.

Groei terug op de afspraak

Sinds de lente is de koers met 75 % gestegen en het aandeel is nu correct gewaardeerd. Niet meer kopen.
HOUDEN.

Nadat de groep er dankzij draconische besparingen in slaagde om de winstval in het eerste semester tot 8 % te beperken, heeft ze ons opnieuw verrast met een omzetgroei van 4 % in het derde kwartaal. De activiteiten in Oost-Europa zagen hun omzet weliswaar met 8 % dalen door ongunstige wisselkoersevoluties en in Frankrijk (-4 %) is er op commercieel vlak nog werk aan de winkel, maar in West-Europa (+4 %) en vooral in België liepen de zaken als een trein (+15 %), met dank aan de generieken en aan de erg rendabele OTC-producten. Gezien de nieuwe producten die binnenkort op de markt komen, lijkt de voor 2009 beoogde stabilisering van de verkoopcijfers ons nu haalbaar. We trekken onze ramingen van de winst per aandeel voor 2009 en 2010 dan ook op tot 3,05 en 3,47 EUR (herstructureringslasten inbegrepen). Intussen vragen we ons wel af of de doorgevoerde besparingen (o.m. een daling van de personeelskosten met 8 % op één jaar) de groei van de komende jaren niet in gevaar brengen. Anderzijds zou de koersrally van de laatste maanden de groep de kans bieden om haar nu correct gewaardeerde aandelen als pasmunt te gebruiken bij een nieuwe overnamerush, de strategie waaraan ze haar succesvolle ontplooiing dankt (meer dan 80 overnames sinds 1998).

Koers op het moment van de analyse : 32,68 EUR

Belgisch bedrijf dat in een dertigtal landen voorschriftvrije producten (OTC – over the counter) levert aan apotheken. Realiseert 90 % van zijn omzet in Europa en wil expansie in de groeilanden. Verdeelt ook generische geneesmiddelen in België.

Deel dit artikel