Analyse
Delhaize 8 jaar geleden - woensdag 7 oktober 2009

Delhaize doet het erg goed en zit op schema om haar groeidoelstellingen voor dit jaar in te lossen. De beoogde overname van een groot deel van de Amerikaanse distributeur BI-LO lijkt ons alvast een goede strategische zet.

Aast op Amerikaanse distributeur

Delhaize doet het erg goed en zit op schema om haar groeidoelstellingen voor dit jaar in te lossen. De beoogde overname van een groot deel van de Amerikaanse distributeur BI-LO lijkt ons alvast een goede strategische zet. Het aandeel is echter duur.
VERKOPEN.

Delhaize heeft een niet-bindende intentieverklaring ondertekend met BI-LO, een Amerikaanse voedingsdis-tributeur (214 winkels, meer dan 2 miljard dollar omzet) die een gerech-telijk akkoord (Chapter 11) heeft aan-gevraagd. De Belgische groep zou 425 miljoen dollar veil hebben voor een groot deel van de activa (meer dan 75% van de winkels en de voorraden maar niet de schulden) van BI-LO. De overname past in de strategie van Delhaize om blinde vlekken in zijn netwerk op te vullen. Delhaize, dat met zijn verschillende ketens de hele oostkust van de VS overspant, versterkt daarmee de positie in het zuid-oosten van de VS. Bedoeling is de winkels te integreren in het netwerk van Food Lion. De transactie kan op zijn vroegst in het 1STE kwartaal van 2010 afgerond worden (rechtbank moet de verkoop goedkeuren) maar levert o.i. heel wat synergieën op en ondersteunt de omzet die momenteel te lijden heeft onder toenemende concurrentiële en deflatoire druk. Maar ook in België presteert Delhaize goed. De vernieuwde marketingstrategie waar meer de nadruk wordt gelegd op lagere prijzen levert Delhaize marktaandeel (25,4 % op 30/06) op. Voor 2009 mikken we op een winst per aandeel van 4,81 EUR, voor 2010 op 5,03 EUR en voor 2011 op 5,42 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 47,99 EUR

De Belgische voedingsdistributeur Delhaize is met bijna 2700 winkels actief in België, Luxemburg, Griekenland, Roemenië, Indonesië en in de VS die voor ongeveer 70 % van de omzet en de bedrijfswinst instaan.

Deel dit artikel