Analyse
Accor 8 jaar geleden - vrijdag 11 september 2009

Het nieuws over de mogelijke splitsing van de groep werd goed onthaald op de beurs.

Advieswijziging

Accor overweegt om de groep op te splitsen in twee aparte bedrijven. Het nieuws werd enthousiast onthaald op de beurs en het aandeel is nu duur. 
VERKOPEN.

Accor zou de activiteiten hotelwezen en vooruitbetaalde diensten (maaltijdcheques, …) willen opsplitsen. De operatie zou de markt alvast in staat stellen om de waarde van de activiteiten juister te schatten. Enerzijds is er de afdeling diensten die de jongste jaren fors gegroeid is, maar die volgens ons nog een mooi potentieel heeft.
Ze genereert overvloedig liquiditeiten en ziet haar marges gestaag toenemen. Anderzijds is er de erg conjunctuurgevoelige hotelpoot (72 % van de omzet) die door een diep dal gaat. De lage bezettingsgraad van de hotels (60 %) is er de oorzaak van dat de groep het eerste semester met een nettoverlies van 0,68 EUR per aandeel moest afsluiten. Accor bestudeert met name de mogelijkheid om de dienstenpoot die 14 % van de omzet genereert, naar de beurs te brengen. Dat zou de aandeelhouders van Accor de mogelijkheid bieden om zich vroeg of laat van de hotels te ontdoen mochten deze er niet in slagen weer winstgevend te worden. Een aantrekkelijk vooruitzicht dus, maar we kennen noch het tijdstip, noch de voorwaarden van de operatie en intussen zal de groep gebukt blijven gaan onder het kwakkelklimaat in de hotelpoot. We hebben onze winstramingen fors verlaagd, van 1,84 naar 0,12 EUR per aandeel voor 2009 en van 2,00 tot 1,30 EUR voor 2010. 

Koers op het moment van de analyse : 37,18 EUR

Accor is de grootste Europese hotelgroep, ook actief in dienstverlening (o.m. maaltijdcheques), restaurants, treinrestauratie, reisagentschappen en casino’s.

Deel dit artikel