Analyse
Volkswagen VZ 8 jaar geleden - donderdag 20 augustus 2009

Op industrieel vlak ziet de overname van Porsche er erg veelbelovend uit, ook al zal de operatie pas eind 2011 afgerond zijn. Maar wat de financiële voorwaarden betreft, is er nog een aantal onbekenden.

Geleidelijke overname van Porsche

Op industrieel vlak ziet de overname van Porsche er erg veelbelovend uit, ook al zal de operatie pas eind 2011 afgerond zijn. Maar wat de financiële voorwaarden betreft, is er nog een aantal onbekenden.
Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Volkswagen gaat tussen dit en het einde van het jaar 42 % van het kapitaal van zijn landgenoot Porsche verwerven. In de eerste helft van 2010 zal de groep bevoorrechte aandelen uitgeven (details worden later bekendgemaakt) om het nodige geld voor deze investering bijeen te krijgen en om zijn balans in evenwicht te houden. Het is een eerste stap naar een volledige overname van Porsche waarvan de integratie pas in 2011 zal voltooid zijn. De ingewikkelde financiële constructie ten spijt oogt de operatie vanuit industrieel standpunt veelbelovend. Want met de integratie van Porsche versterkt Volkswagen zijn positie op de wereldmarkt en krijgt het toegang tot de knowhow van de sportautoconstructeur van het luxesegment, vooral in de VS waar VW het wat moeilijk heeft. Bovendien zal de fusie op termijn mooie kostenbesparende synergieën opleveren (o.m. in onderzoek en ontwikkeling). Maar rekening houdend met de duur van de operatie en met de ontbrekende gegevens rond de financiering (o.m. wat de kapitaalverhoging betreft) laten we onze winstramingen ongewijzigd op 3 EUR per aandeel voor 2009 en 4 EUR voor 2010.

Koers op het moment van de analyse : 68,36 EUR

Volkswagen is de grootste Europese autoconstructeur, eigenaar van VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti en Lamborghini en is ook nog actief in de vrachtwagens .

Deel dit artikel