Analyse
Nyrstar 8 jaar geleden - maandag 31 augustus 2009

Na een goed eerste halfjaar zit er voor 2009 wellicht een kleine winst in, maar op een dividend moet u volgens ons nog niet rekenen.

Kleine winst verwacht in 2009

Na een goed eerste halfjaar zit er voor 2009 wellicht een kleine winst in, maar op een dividend moet u volgens ons nog niet rekenen. Na de hausse lijkt het potentieel van dit correct gewaardeerde aandeel ons beperkt.
HOUDEN.

Hoewel het zinkverbruik wereldwijd met 11 % afnam en de productie van Nyrstar met 29,6 % terugliep, sloot de groep het eerste semester met positieve cijfers af (wij verwachtten 0,50 EUR verlies per aandeel). Ze dankt dit resultaat aan het feit dat de kosten sneller dalen dan gepland en dat het grootste deel van het zink nog tegen de gunstige tarieven van 2008 verwerkt werd (uitgestelde contracten). Voor de komende kwartalen zijn de intense besparingen (50 % meer dan voorzien tegen 2010), de aantrekkende zinkprijs (meer vraag naar gegalvaniseerd staal voor infrastructuurwerken in het kader van de wereldwijde herstelplannen) en het opnieuw verhogen van de productie voorzeker gunstige tekenen, maar de verzwakking van de Amerikaanse dollar en de vermoedelijke afbrokkeling van de verwerkingstarieven zullen het winstherstel afremmen. Toch durven we voor dit jaar op zowat 0,20 EUR winst per aandeel rekenen. In het kader van haar nieuwe strategie van stroomopwaartse expansie voert de groep momenteel onderhandelingen over de aankoop van een zinkmijn. Ze zou daarbij nog geen last hebben van de stijging van de zinkprijs (+61 % sinds begin 2009).

Koers op het moment van de analyse : 7,42 EUR

Het Belgische Nyrstar is de grootste zinkverwerker ter wereld (smelterij en legeringen, 10 % van een nog erg gefragmenteerde markt) en nummer 3 voor lood (7 % van de omzet).

Deel dit artikel