Analyse
Kortnieuws 8 jaar geleden - maandag 10 augustus 2009
Wat is er gebeurd tussen 31/07 en 07/08/2009 ? Meer nieuws over aandelen...

Variaties tussen de slotkoersen van 31/7 en 07/08/09 in lokale munt

Aviva  / +8,9% /Houden
Door de dalende winst ziet de levensverzekeraar zich genoodzaakt om zijn halfjaarlijks dividend terug te schroeven van 13,09 pence naar 9 pence. Nochtans kan de groep terugvallen op een stevige cashbuffer van 3,2 miljard GBP (eind 2008) om de gevolgen van de crisis op te vangen en te verzachten.
De economische crisis en een mogelijke verstrenging van de wetgeving m.b.t. het eigen vermogen van verzekeraars noopt de directie tot meer voorzichtigheid. Vanuit diezelfde context zullen we de beursintroductie van een deel van de Nederlandse dochteronderneming Delta Lloyd (datum nog niet bekendgemaakt) tegen het licht moeten houden. Het aandeel is goedkoop, maar we zouden nog niet kopen. Houden mag.

Cisco / +0,8 % / verkopen
CSC / +2,7 % / kopen
Cisco, de specialist in netwerkapparatuur, maakte zoals verwacht fors gedaalde cijfers voor het tweede kwartaal bekend: de omzet daalde met 18 %, de winst per aandeel dook 44 % lager. En er is niet meteen hoop op een duidelijke verbetering. Cisco kampt met rentabiliteitsproblemen die chronisch dreigen te worden en de groep slaagt er niet in haar kosten te drukken in verhouding tot de daling van de activiteit.
Heel wat beter nieuws bij Computer Sciences (globale informaticaoplossingen), dat dankzij een fiscale meevaller kon verrassen met een winst per aandeel die 7,5 % hoger klom, en dat ondanks een omzetdaling van 12 %. De operationele rentabiliteit van CSC was bij aanvang lager dan die van Cisco, waardoor er op dit vlak ook meer ruimte lag voor verbetering. CSC is er dan ook in geslaagd zijn rentabiliteit op te krikken en is van plan dat te blijven doen. We verhogen onze winstprognoses naar 4,5 USD per aandeel voor 2009-10 en naar 4,7 USD voor 2010-11 (voorheen respectievelijk 4 USD en 4,2 USD).
Het aandeel Computer Sciences is o.i. goedkoop en mag u kopen. Cisco vinden we duur en zouden we verkopen.

Delhaize / -6,5% / Verkopen
De distributiegroep maakte zoals verwacht puike resultaten bekend over het tweede kwartaal. Gerugsteund door een sterkere dollar t.o.v. de euro steeg de omzet met 14,3 % en de winst met 7,6 %. De groep slaagde erin haar winstmarges te verbeteren maar het positieve effect daarvan werd tenietgedaan door de hogere belastingvoet. Delhaize waarschuwde er wel voor dat de verwachte opbrengstengroei voornamelijk tijdens de eerste jaarhelft gegenereerd wordt (o.a. door timing kostenbeparingsmaatregelen, effect winkelopeningen en overname Plus Hellas in Griekenland, naar verwachting lagere inflatie in tweede jaarhelft, evolutie brandstofprijzen) en dus niet zonder meer mag worden doorgetrokken naar het volledige jaar. Niettemin bevestigde Delhaize haar winstvooruitzichten voor het volledige boekjaar. Het aandeel is duur.

Lloyds Banking / +20% / Houden
Lloyds maakte voor het eerste halfjaar van 2009 een verlies van 18,4 pence per aandeel bekend (zonder uitzonderlijke elementen). Dat verlies is hoofzakelijk toe te schrijven aan waardeverminderingen op niet-terugbetaalde kredieten, waarvan de hoofdmoot afkomstig is van het in januari overgenomen HBOS, een Engelse bank gespecialiseerd in vastgoedkredieten. De verliezen van HBOS zijn trouwens veel groter dan we hadden verwacht. Het management van Lloyds bevestigt dat de ergste waardeverminderingen nu achter de rug zijn en dat de situatie nu zal verbeteren. Maar met een derde van de Engelse vastgoedmarkt in handen, zal elke terugval van die markt grote gevolgen hebben voor Lloyds. Goedkoop aandeel, maar we zouden niet kopen. Houden.

Solvay / +2,5% / Verkopen
Het management liet niet in zijn kaarten kijken met betrekking tot een eventuele verkoop van de farmadivisie. De activiteiten chemie en kunststoffen zijn door de crisis niet ingestort (omzetdaling van respectievelijk 11% en 27 % in het tweede trimester) maar niettemin zal de groep alle zeilen moeten bijzetten om hun competitiviteit op te krikken. Een verkoop van de farmatak zou in die optiek welkom zijn. Maar dan moet er wel een overnemer worden gevonden die bereid is een goede prijs te betalen, iets wat nog altijd moet worden afgewacht. Na de daling van de winst per aandeel met 39 % in het tweede kwartaal (omzetdaling van 12 %), verlagen we lichtjes onze winstramingen tot 5,05 EUR per aandeel voor 2009 en 5,5 EUR voor 2010 (voorheen resp. 5,2 en 5,6 EUR). Het aandeel is ons inziens te duur. Verkopen.

Telenet / +3,0% /Verkopen
De telecomoperator pakte uit met uitstekende halfjaarcijfers. De omzet steeg met 17,2 % en de bedrijfswinst met 34,7 %. Dat was onder meer te danken aan de overname van de kabeltelevisieklanten van Interkabel en het succes van de productbundels. De (netto)winst daalde evenwel met 2,7 % door het wegvallen van meerwaarden op rente-indekkingen. De groep verhoogt haar prognoses voor 2009 en rekent op een omzetgroei van meer dan 14 % (voorheen meer dan 12 %) en een stijging van de bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) met meer dan 15% (voorheen meer dan 12 %). Desondanks blijft het aandeel erg duur.

Umicore /+2,5% / Houden
De resultaten voor het eerste halfjaar waren conform de verwachtingen die de groep in april wereldkundig maakte. De bedrijfswinst (excl. uitzonderlijke elementen) smolt met 77 % en alle divisies boerden achteruit.
De winst per aandeel dook 82 % lager (tot 0,19 EUR). De beleggers reageerden ontgoocheld op het feit dat het management weinig beterschap verwacht voor het tweede halfjaar. Wij hebben onze winstprognose voor 2009 teruggeschroefd met 20 %, tot 0,41 EUR per aandeel.

Deel dit artikel