Analyse
KBC 9 jaar geleden - donderdag 6 augustus 2009

Terwijl er verlies was verwacht, kwam er in het tweede kartaal een positief resultaat op het bord...dankziij een herwaardering van de portefeuille met gifkredieten !

Verrassende winst

Terwijl er verlies was verwacht, kwam er in het tweede kartaal een positief resultaat op het bord...dankziij een herwaardering van de portefeuille met gifkredieten !  VERKOPEN.

In het tweede kwartaal kwam een verrassend positief resultaat op het bord, maar over de hele eerste jaarhelft komt het globale verlies toch uit op 3,3 miljard euro. Dat stemt overeen met een verlies van 9,71 EUR per aandeel. Het positieve resultaat van het tweede kwartaal was te danken aan de hogere intrestinkomsten, het feit dat de kosten 14 % lager lagen dan in het tweede trimester van 2008 en de toename van de commissielonen, maar vooral aan een verrassende herwaardering van een portefeuille van CDO's (leningen aan bedrijven die werden herverpakt in de vorm van obligaties) en aan de heropleving van de financiĆ«le markten. Zonder de boekhoudkundige herwaardering van de CDO's zou de bank verlies hebben geleden. Nu kwam de winst uit op 302 miljoen euro (0,89 EUR per aandeel), maar anders zou het verlies liefst 1 miljard euro hebben bedragen als gevolg van de aan de staat betaalde waarborg om het risico op een daling van de CDO-portefeuille in te dekken en van een nieuwe reeks voorzieningen, onder meer op CDO's die werden verkocht aan ondernemingen en private klanten, en van toekomstige kosten voor de verkoop van een aantal activiteiten van KBC Financial Products. 
Het management werkt momenteel een strategisch plan uit met de bedoeling, om zoals door de Europese Commissie is gevraagd, een aantal onduidelijkheden weg te werken en zo de staatssteun terug te betalen en te vermijden dat er voor de aandeelhouders verwatering optreedt. Dit plan zal normaal begin december aan de Europese Commissie worden voorgelegd. De vraag is natuurlijk onder welke voorwaarden dit plan zal worden uitgevoerd. Welke prijs zal de bank in de huidige context krijgen voor de activiteiten die ze verkoopt ? Gezien de resultaten die bekend werden gemaakt door de Oostenrijkse bank Erste Bank, een concurrent van KBC op de Oost-Europese markt, bestaat er een groot risico dat er op die markt nog grote verliezen optreden op de kredietportefeuille.

Koers op het  moment van de analyse : 16,32 EUR

KBC is een Belgische bank-verzekeraar die met succes activiteiten in Centraal- en Oost-Europa uitbouwt. KBC heeft de ambitie een onafhankelijke, middelgrote, bankverzekeraar te zijn voor particulieren en middelgrote ondernemingen en telt ongeveer 56 000 werknemers en 12 miljoen cliƫnten.

 

Deel dit artikel