Analyse
HSBC Holdings 9 jaar geleden - dinsdag 4 augustus 2009

HSBC boekte weliswaar minder sprankelende winsten dan de pure zakenbanken, maar ze geven aanleiding tot optimisme. Met dit halfjaarresultaat kunnen we ons globaal gunstig advies herhalen… zonder evenwel de waakzaamheid te laten verslappen.

Bemoedigend eerste kwartaal

HSBC boekte weliswaar minder sprankelende winsten dan de pure zakenbanken, maar ze geven aanleiding tot optimisme. Met dit halfjaarresultaat kunnen we ons globaal gunstig advies herhalen… zonder evenwel de waakzaamheid te laten verslappen. Het aandeel is goedkoop maar we kopen niet.
HOUDEN.

Het zeer goede halfjaarresultaat van de Britse bank bevestigt onze gunstige opinie. Door de heropleving van de laatste maanden op de financiële markten komt de nettowinst uit op 5 miljard dollar. Bovendien zijn in de retailbanking (kredieten aan particulieren en ondernemingen) de aangelegde voorzieningen voor niet terugbetaalde kredieten gedaald in vergelijking met het 2de semester van 2008 (behalve in de VS, waaruit de bank zich gedeeltelijk terugtrekt). Dat is een positief signaal al is het, gezien de omvang van de crisis, voorbarig om te besluiten dat het ergste achter de rug is. Geruststellend is ook dat in Azië, de regio die voor de bank een speerpunt blijft, de winst goed stand houdt. In het eerste semester voerde de groep ook een kapitaalverhoging door zodat ze heel wat minder schulden heeft dan andere banken. De groep blijft dus voorzichtig en is daardoor veel minder gevoelig voor volatiliteit dan de zakenbanken. Voor 2009 en 2010 verhogen we onze winstverwachting van 30 tot 41 en van 29 tot 39 pence per aandeel.

Koers op het moment van de analyse : 635,90 pence

HSBC is een Chinees-Britse bankgroep, de derde grootste ter wereld; ze zet de diversificatie van haar inkomsten en winsten voort zowel geografisch als qua activiteiten.

Deel dit artikel