Analyse
De week in beeld 8 jaar geleden - maandag 3 augustus 2009

De beleggers lijken de afwezigheid van zeer teleurstellende economische indicatoren te interpreteren als een signaal dat wijst op een forse heropleving. Wij leggen echter meer voorzichtigheid aan de dag.

De beleggers lijken de afwezigheid van zeer teleurstellende economische indicatoren te interpreteren als een signaal dat wijst op een forse heropleving. Wij leggen echter meer voorzichtigheid aan de dag.

Natuurlijk is het zo dat de Amerikaanse economische activiteit in het tweede kwartaal slechts 1 % lager lag dan in het tweede trimester van 2008, terwijl de terugval in het eerste kwartaal nog uitkwam op 6,4 %. Die zwakkere economische krimp is te danken aan de sterke toename van de overheidsuitgaven, als gevolg van het herstelplan, aan een beperktere daling van de bedrijfsinvesteringen en aan een verbetering van de toestand van de handelsbalans, aangezien de invoer tegen een sneller tempo afneemt dan de export. 
De investeringen in residentieel vastgoed lagen echter opnieuw 29,3 % lager dan in het eerste kwartaal en dat blijft een rem op de groei zetten. En de gezinsconsumptie daalde ondanks de stijging van de beschikbare inkomens met 1,2 %, omdat de gezinnen hun geld liever sparen. De spaarquote steeg het afgelopen trimester immers tot 5,2 %, een niveau dat sinds 10 jaar niet meer is gehaald.  De komende trimesters zal de keuze die de gezinnen maken tussen sparen en consumeren de richting bepalen waarin de conjunctuur zal evolueren. Als de Amerikanen meer blijven sparen dan ze uitgeven, zal het herstelplan slechts voor een tijdelijke heropleving zorgen. En op basis van de evolutie van de nog steeds zorgwekkende werkloosheidscijfers is er geen enkele factor die kan verzekeren dat de Amerikaanse consument zich snel weer zal ontpoppen tot de belangrijkste drijvende kracht van de economie.

Toch stelden de beleggers zich tevreden met het nieuws van vorige week. Bovendien toonden ze zich verheugd over de beter dan verwachte kwartaalresultaten van de ondernemingen. Tot nu toe publiceerden driekwart van de bedrijven die deel uitmaken van de Amerikaanse S&P 500 betere resultaten dan verwacht, hoewel hun cijfers natuurlijk heel wat minder goed waren dan een jaar geleden.

Al bij al won de S&P 500 vorige week 0,8 % terwijl de DJ Stoxx 50 en de beurs van Brussel respectievelijk een vooruitgang van 1,9 % en 1,6 % lieten optekenen. 

De telecomsector (+2,7 %) profiteerde van de sterke resultaten die BT (+9,9 %), Telefónica (+2,4 %) en France Télécom (+5,8 %), bekendmaakten. De drie groepen handhaven ook hun verwachtingen voor heel 2009 (u mag de drie aandelen houden). 

Ondanks de publicatie van slechte resultaten boekte de autosector een winst van 4,3 %. De beleggers concentreerden zich immers op het feit dat de liquiditeiten in het eerste semester goed weerstand boden als gevolg van de verlaging van de voorraden. Het lopende semester zal echter heel wat moeilijker zijn. (koop geen aandelen in deze sector).  

Deel dit artikel