Analyse
In het kort 8 jaar geleden - maandag 27 juli 2009

Wat is er gebeurd tussen 17 en 24 juli 2009 ? Meer nieuws over aandelen...

Variaties tussen de slotkoersen van 17/7 en 24/7/09 in lokale munt

AT&T (+6,1 %; 25,45 USD)  • Kopen
Zag zijn winst per aandeel in het tweede kwartaal met 15 % dalen tot 0,54 USD. Gelukkig verzacht de iPhone van Apple (alleenrecht in de VS), de gevolgen van de crisis.

CMB (+0,5 %; 22 EUR)  • Houden
Door meerwaarden op de verkoop van schepen, trekken wij onze winstraming voor dit jaar echter van 2,60 tot 3,30 EUR per aandeel op. Dankzij de voordelige contracten die de groep al gesloten heeft, wordt 2010 opnieuw een goed jaar.

DANONE (+0,8 %; 36,78 EUR)  • Verkopen
Ondanks de stijging van de winst per aandeel en van de omzet (+6,7 % en +1,6 %) in het eerste semester blijven we sceptisch. De verkoop van zuivelproducten (55 % van de omzet) is wel toegenomen, maar enkel dankzij prijsverlagingen.

DUPONT (+8,9 %; 30,04 USD)  • Houden
Ondanks de verlaging van de kosten zag de groep haar winst (excl. eenmalige resultaten) in het tweede kwartaal halveren. Behalve de agrochemie (verkoop +3 %) boerden alle activiteiten achteruit. We laten onze vooruitzichten ongewijzigd.

EURONAV (+13 %; 13,40 EUR)  • Houden
De groep is er in het tweede kwartaal in geslaagd uit de rode cijfers te blijven. De vrachttarieven blijven erg volatiel en we laten onze ramingen voorzichtigheidshalve ongewijzigd.

LAGARDERE (+8,6 %; 25,54 EUR)  • Houden
In het eerste halfjaar is de omzet op vergelijkbare basis met 3,5 % gedaald, (verwacht). Ook afgezien van de crisis blijft de mediagroep kwetsbaar (te trage aanpassing aan veranderende marktomstandigheden).

MOBISTAR (+3,1 %; 43,70 EUR)  • Verkopen
De halfjaarresultaten hielden geen verrassingen in . omzet +2 %, maar winst
-11,4 %. De groep bevestigde haar vooruitzichten voor het volledige jaar. Duur aandeel.

NORDEA (+5,9 %; 67,70 SEK)  • Verkopen
Het tweede kwartaal was beduidend beter dan verwacht (gevreesde forse stijging van wanbetalingen bleef uit). Het management is optimistisch voor het lopende semester, maar hoewel we onze prognoses optrekken, blijft het aandeel duur.

THOMSON (+16,8 %; 0,72 EUR)  • Verkopen
Is eindelijk tot een vergelijk met zijn schuldeisers gekomen waardoor de schuldenlast met 45 % afneemt. De aandeelhouders zullen hun participatie fors zien verwateren.

VIVENDI (+2,3 %; 17,85 EUR)  • Kopen
De groep ziet af van de kans om haar telecombusiness in Afrika via overname uit te breiden. Een goede zaak, want wellicht zou de groep te veel betaald hebben voor activiteiten in een regio met onzekere vooruitzichten.

VOLKSWAGEN VZ (+0,3 %; 56,99 EUR)  • Houden
Uiteindelijk zal Volkswagen Porsche in verschillende happen oppeuzelen. De sportautoconstructeur wordt op termijn gewoon een tiende merk van het grote VW. De financiële modaliteiten zijn nog niet bekend.

Deel dit artikel