Analyse
Agfa-Gevaert 9 jaar geleden - woensdag 29 juli 2009

Ondanks de lagere omzet zijn de halfjaarresultaten bevredigend. De koers ligt nog altijd veel lager dan de boekwaarde.

Rentabiliteit neemt toe

De kostenbesparingen en de prijsdaling van de grondstoffen bieden de groep de kans om in weerwil van de aanhoudende omzetdaling geleidelijk aan de rentabiliteit op te krikken. Het terugdringen van de schulden is geruststellend en de koers ligt nog altijd meer dan 60 % onder de boekwaarde. Goedkoop aandeel.
KOPEN
.

De omzetdaling tijdens het 2de kwartaal (-12.5 %) is sterker dan verwacht, vooral in de afdeling Healthcare (-5.8 %, 44% van de omzet). De snelle uitvoering van de kostenbesparingsplannen, die tot eind 2010 zal duren en de lagere factuur voor de geleverde grondstoffen maakten het, zoals wij trouwens hadden verwacht, echter mogelijk, om de rentabiliteit lichtjes op te krikken.
Toch moet van 2009 nog altijd niets worden verwacht. Over heel het boekjaar blijven we weliswaar tippen op een lichte winst, maar de herstructureringskosten en de belastingen zorgden over de eerste jaarhelft voor een verlies van 0,14 EUR per aandeel. De groep bevestigde weliswaar opnieuw dat ze het gevoel heeft dat de meeste segmenten waarin ze actief is, zich sinds eind 2008 stabiliseren, maar het is uiterst moeilijk om de juiste timing van de heropleving in te schatten. We blijven voorzichtig tippen op een zeer beperkte omzetstijging in 2010 (+3 %). Dat zou moeten volstaan om de winst te doen klimmen tot 0,5 EUR per aandeel. In afwachting daarvan stabiliseert niet alleen de bedrijfswinst, maar de groep blijft ook initiatieven nemen om haar schuldgraad te verminderen (±80 % van de eigen middelen tegenover nog 90 % eind 2008). Dat kan de markt enige geruststelling bieden aangezien die zich zorgen maakt over de eisen van de banken die schuldeiser zijn van de groep.

Koers op het moment van de analyse : 2,18 EUR

Belgische groep die een uitgebreid assortiment ontwikkelt van analoge en digitale beeldvormingsystemen en IT-oplossingen voor de grafische industrie en de gezonheidszorg (ziekenhuizen).

Deel dit artikel