Analyse
Texas Instruments 9 jaar geleden - maandag 15 juni 2009

De groep trekt haar prognoses voor het lopende kwartaal op maar de visibiliteit en de vraag blijven zwak. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Laten we geen victorie kraaien

De groep trekt haar prognoses voor het lopende kwartaal op maar de visibiliteit en de vraag blijven zwak. Voorzichtigheid blijft dus geboden.
Correct gewaardeerd.

HOUDEN.

In april verwachtte TI in het lopende kwartaal 1,95 à 2,4 miljard dollar omzet en 0,01 à 0,15 USD winst per aandeel te realiseren. Nu mikt de groep op 2,3 à 2,5 miljard omzet (-28 % t.o.v. een jaar geleden) en 0,14 à 0,22 USD winst per aandeel. Alle divisies dragen hun steentje bij, maar volgens ons gaat het niet om een duurzaam herstel. Want de beterschap is niet het gevolg van een reële stijging van de vraag van de uiteindelijke verbruikers, maar van het feit dat de klanten van TI zoals Nokia minder aan stockafbouw doen dan verwacht en aan het feit dat er iets minder in de productiecapaciteit werd gesnoeid dan gevreesd. De evolutie van de activiteit blijft moeilijk te voorspellen (ook de concurrenten leggen er de nadruk op) en zowel het ogenblik als de intensiteit van het herstel blijft een vraagteken. Laten we hopen dat TI sneller dan tot nu toe het geval was zal reageren om zijn productiecapaciteit aan te passen op straffe van marktaandeel te verliezen aan zijn concurrenten. Want de klanten (Nokia, Palm …) kopen hun chips steeds meer bij verschillende leveranciers. We trekken onze winstramingen voorzichtig op tot 0,50 USD voor 2009 en 0,80 USD voor 2010.

Koers op het moment van de analyse : 20,79 USD

Texas is een Amerikaanse groep die 95 % van haar inkomsten uit de halfgeleiderbusiness haalt en wereldleider is voor chips voor draagbare telefoons. De groep is ook actief in controleapparatuur en rekenmachines.

Deel dit artikel