Analyse
General Electric 9 jaar geleden - maandag 22 juni 2009

De meeste activiteiten van de groep zitten in de penarie. De koers lijkt er rekening mee te houden en het aandeel is goedkoop.

Lijdt onder de recessie

De meeste activiteiten van de groep zitten in de penarie. De koers lijkt er rekening mee te houden en het aandeel is goedkoop. Maar wij kopen voorzichtigheidshalve niet.
HOUDEN.

De groep twijfelt er net als wij sterk aan of een snel herstel in de zwak blijvende Amerikaanse economie mogelijk is. De meeste van haar activiteiten staan inderdaad op een laag pitje. De financiële poot (38 % van de omzet) wordt uiteraard net als de banken getroffen door wanbetalingen. De divisie luchtvaart (11 %) lijdt onder het feit dat de meeste vliegtuigbouwers hun bestellingen uitstellen. En de tak gezondheid (10 %) betaalt het gelag van de druk die uitgeoefend wordt op de budgetten van de klanten, veelal ziekenhuizen. President Obama heeft wel een plan uitgedokterd om de gezondheidszorg te moderniseren, maar het is te vroeg om te weten wat de impact ervan zal zijn, ten goede of ten kwade, op toeleveranciers van materiaal zoals General Electric. Maar de groep blijft niet stilzitten : ze wil haar groei in technologieën in verband met energiebesparingen versnellen en wil in 2010 op die markt een omzet van 25 miljard dollar realiseren (17 miljard in 2008). Een ambitieuze doelstelling waarvan de realisatie afhangt van de begrotingsinspanningen van de staten. We laten onze winstramingen ongewijzigd op 1 USD per aandeel voor 2009 en op 0,91 USD voor 2010.

Koers op het moment van de analyse : 12,10 USD 

General Electris is een Amerikaanse groep actief in industriële uitrustingsgoederen (vliegtuigmotoren, windturbines, waterzuivering, elektrische centrales), gezondheid (diagnostiek), media (NBC, Universal) en financiële diensten (autofinanciering, verbruikskredieten…).

Deel dit artikel