Analyse
In het kort 8 jaar geleden - vrijdag 29 mei 2009

Wat is er gebeurd tussen 22 en 28 mei 2009 ? meer nieuws over aandelen...

Variaties tussen de slotkoersen van 22/5 en 28/5/09 in lokale munt

ARCELORMITTAL (+11,4 %; 23,36 EUR)  • Houden
Zoals voorzien hebben de noteringsagentschappen hun rating van het grootste staalbedrijf ter wereld verlaagd omwille van de verslechtering van de marktvooruitzichten. Hoewel de kostprijs van de herfinanciering van haar schulden zo duurder wordt, slaagt de groep er nog in om geld te lenen en de vervaldata van haar schulden naar later te verschuiven. Een geruststelling voor de beleggers.

BEFIMMO (-7,0 %; 63 EUR)  • Verkopen
Om zijn schuldratio onder 50 % te houden voert de vastgoedbevak op 4 juni een kapitaalverhoging met voorkeurrecht van 140 miljoen euro door. De belangrijkste aandeelhouder, Fortis Insurance Belgium, zal intekenen naar rato van zijn belang in het kapitaal (18,8 %). Niet meedoen. Verkoop uw rechten.

DANONE (-7,9 %; 36,03 EUR)  • Verkopen
Gehinderd door zijn vrij hoge schuldenlast gaat Danone zijn kapitaal met 3 miljard euro verhogen. Een voorzorgsmaatregel die bij de aandeelhouders niet in goede aarde valt omdat ze de winst verwatert (de winst per aandeel zou met 10 % dalen). Alleen Franse en Zwitserse aandeelhouders kunnen meedoen. Verkoop uw inschrijvingsrechten (ten minste als de opbrengst hoger ligt dan de kosten).

GENERAL MOTORS (-21,7 %; 1,12 USD)  • Verkopen
De Amerikaanse autoconstructeur heeft zijn schuldeisers er niet kunnen van overtuigen om hun leningen in te ruilen tegen aandelen. De herschikking van de schulden is nochtans van vitaal belang als de groep met een schole lei wil herbeginnen. Op enkele dagen van de uiterste datum die de overheid heeft vastgesteld voor het indienen van een verbeterde versie van het herstructureringsplan, lijkt een chapter 11 niet meer te vermijden.

NOVARTIS (-1,7 %; 42,90 CHF)  • Kopen
Takeda Pharmaceutical gaat een van de vaccins van Novartis in Japan verdelen. Daarmee zet de groep haar eerste stappen op de op twee na grootste markt voor vaccins ter wereld, waar ze zich ongetwijfeld verder wil ontwikkelen.

THALES (+6,0 %; 33,17 EUR)  • Verkopen
Dassault Aviation heeft de 21 %-participatie van Alcatel-Lucent in Thalès overgenomen en bezit nu 26 % van het kapitaal. Dassault en de Franse overheid die 27 % van de aandelen bezit, eisen bovendien dat er een algemeen directeur naar hun keuze benoemd wordt, iets waarmee men het binnen de groep helemaal niet eens is. De strategie staat wellicht niet op de helling, maar de interne spanningen die op deze manier ontstaan kunnen de ontwikkeling van de groep hypothekeren.

TIME WARNER (+3 %; 23,55 USD)  • Kopen
De fusie (in 2001) tussen Time Warner en AOL (internet) heeft nooit de verhoopte synergieën opgeleverd. Na een vergeefse zoektocht naar een partner, gaat Time Warner dochter AOL nu eind dit jaar naar de beurs brengen. Een laattijdige, maar noodzakelike  beslissing die Time Warner in staat stelt om zich op zijn sterke punten te concentreren.

Deel dit artikel