Analyse
De farmacie : een sector in volle beweging 8 jaar geleden - vrijdag 29 mei 2009

De crisis heeft de troeven van de geneesmiddelenindustrie terug onder de aandacht gebracht. Die staat nog altijd stevig in zijn schoenen. De sector staat ongetwijfeld onder druk, maar er zijn voldoende mogelijkheden voor een nieuwe start.

De crisis heeft de troeven van de geneesmiddelenindustrie terug onder de aandacht gebracht. Die staat nog altijd stevig in zijn schoenen. De sector staat ongetwijfeld onder druk, maar er zijn voldoende mogelijkheden voor een nieuwe start.

Troeven
Van alle industriële sectoren krijgt de sector de hoogste waardering van de ratingbureaus al zijn die hem iets minder gunstig gezind dan vroeger. De geneesmiddelenindustrie genereert immers veel liquiditeiten, en is weinig gevoelig voor de economische cycli. De farmabedrijven hebben een gezonde balans. Ze lijden wel onder de concurrentie van de generische geneesmiddelen. Maar omdat die tamelijk goed te becijferen valt, behoudt de belegger een redelijk goed zicht op de vooruitzichten.

Mooie hoop
· Volgens de VN zou de wereldbevolking nog toenemen tot 2050. En aangezien het aantal geboortes vermindert en de levensverwachting toeneemt, veroudert de bevolking : tussen 2005 en 2050 zou de helft van de demografische groei voor rekening van de 60-plussers zijn. In de ontwikkelde regio’s zou het aantal burgers van meer dan 60 jaar oud tegen 2050 bijna verdubbelen. En net deze bevolkingscategorie verbruikt de meeste geneesmiddelen !
· De proliferatie van bepaalde ziekten (kanker, diabetes, neurologische ziekten …) zal de behoefte aan geneesmiddelen stimuleren.
· De vraag naar geneesmiddelen zal toenemen door de ontwikkeling van groeilanden zoals China en India. Voor zover ze natuurlijk hun gezondheidszorg hervormen en er zoveel mogelijk mensen toegang toe krijgen. Wat niet evident is, want corruptie en het nastreven van persoonlijke belangen blijven er schering en inslag.

Ook allerlei druk
· De meeste geneesmiddelen die de laatste 20 jaar werden gelanceerd, zijn weinig verbeterde versies van bestaande producten. Hun rentabiliteit kon echter lang worden verzekerd dankzij de marketinguitgaven, die tweemaal zoveel bedragen als die voor onderzoek. Maar aangezien van vele winstgevende geneesmiddelen het patent nu verstrijkt, komen generische geneesmiddelen, die even goed werken maar veel goedkoper zijn, sterk opzetten op de markt. Daardoor daalt de verkoop van de originele producten!
· De laboratoria kunnen dus maar blijven groeien door te innoveren! Dat vereist onderzoek van hoge kwaliteit. Maar het onderzoek lijdt onder een te lage productiviteit. De fusies en de overnames van de laatste 10 jaar hebben die niet kunnen opkrikken (Pfizer nam Warner-Lambert en Pharmacia over, Sanofi en Aventis fuseerden).
· De toekenning van vergunningen om nieuwe molecules op de markt te brengen, is strenger geworden, en dit sinds de affaire met Vioxx van Merck, dat van dodelijke bijwerkingen werd verdacht en van de markt werd gehaald. De klinische studies moeten grondiger zijn, en daardoor stijgt de ontwikkelingskost.
· Ten slotte oefenen de overheden druk uit op de prijzen van de geneesmiddelen, omdat ze de gezondheidsuitgaven willen afremmen. Zelfs de VS willen de kostprijs van de gezondheidszorg drukken voor de oudsten (Medicare) en de armsten (Medicaid), en het verbruik van generieken bevorderen. Maar dit proces zal lang duren, omdat de farmaceutische lobby erg machtig is in het Amerikaanse congres.

Maar kansen
· Geconfronteerd met al die druk verlagen de labo’s hun kosten, om hun resultaten op peil te houden.
· Om innovatie te stimuleren, herzien ze de werking van hun O&O-afdeling en trekken ze het onderzoek open, onder meer door overnames in de biotechnologische sector (meer innoverend).
· Om de groeibronnen te diversifiëren, willen ze ook vaccins en vrij verkrijgbare geneesmiddelen produceren. En storten ze zich vooral zelf in de generieken.
· Ook beogen ze geografische diversificatie naar de groeimarkten (hoger groeipotentieel).
· Ten slotte zouden nieuwe onderzoekstechnologieën de geneeskundige wereld radicaal kunnen veranderen: behandeling via het RNA (verwant aan DNA), of gentherapieën (behandeling van ziekten via de genen).

Sector vindt zichzelf weer uit
· De farmasector heeft het moeilijk om te innoveren en zal de komende jaren veel patenten verliezen. Hij moet zich dus aanpassen. Dat brengt risico’s met zich mee, maar ook kansen. Daarom verdient hij nog steeds belangstelling. Wij raden de aankoop aan van:
- Omega Pharma
 -
Astrazeneca      
- GlaxoSmithKline           
- Pfizer                                
- Novartis                          
Die laatste is onze favoriet : de onderneming is gediversifieerd en bezit een mooie portefeuille met producten in ontwikkeling. Dankzij recente producten groeit haar tak van geneesmiddelen op voorschrift terug en door de kostenbesparingen is de bedrijfsmarge van die tak op peil gebleven.
· Als u via een fonds in de sector wil beleggen, kies dan voor:
-SSgA Health Care Index Equity Fund (Isin-code: FR0000018673)
- Fidelity Global Health Care Fund (LU0114720955).

Deel dit artikel