Analyse
Capgemini 8 jaar geleden - maandag 6 april 2009

De winstwaarschuwing van de Amerikaanse concurrent Accenture voorspelt niet veel goeds. Capgemini lijkt ons nog altijd te optimistisch.

Ingehaald door de crisis

De winstwaarschuwing van de Amerikaanse concurrent Accenture voorspelt niet veel goeds. Capgemini lijkt ons nog altijd te optimistisch. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Het herstel dat vier jaar geleden inzette, zal in 2009 even stilvallen en de groep heeft haar optimistische verwachtingen moeten terugschroeven. Voor de eerste jaarhelft rekent ze met een omzetdaling van ±2 % en met een terugval van de bedrijfsmarge tot misschien 6,5 % (7,6 % in de eerste helft 2008). Voor het 2de semester geeft ze geen becijferde prognoses. Op grond van het pessimisme van concurrent Accenture zien wij de situatie nog donkerder in. Heel wat klanten, vooral de financiële instellingen, zetten het mes in hun informaticabudget teneinde de kosten terug te dringen. Capgemini realiseert weliswaar 26 % van zijn omzet in de openbare sector waar de gevolgen van de crisis minder direct voelbaar zijn, maar de winst zal hoe dan ook lijden onder de daling van de prijzen als gevolg van het heronderhandelen van contracten en van de bitse concurrentie. In Europa wordt een hevige strijd geleverd om marktaandelen. Het financieel solide Capgemini kan zijn mannetje staan, maar sterke Indiase spelers zoals Infosys proberen van de situatie gebruik te maken om wortel te schieten. Voorzichtigheidshalve verwachten we voor 2009 en 2010 telkens 2,45 EUR winst per aandeel (3,09 EUR in 2008).

Koers op het moment van de analyse : 26,25 EUR

Met zowat 60 000 medewerkers is de Franse groep qua omzet op Europees vlak de nummer 1 en op wereldvlak de nummer 5 inzake informaticadiensten.

Deel dit artikel