Analyse
Vinci 9 jaar geleden - maandag 9 maart 2009

Dankzij zijn sterk gespecialiseerde activiteiten in de burgerlijke bouw en de recurrente inkomsten uit de concessies (in 2008 goed voor 17 % van de omzet en 58 % van de bedrijfswinst) heeft de crisis minder vat op Vinci.

Mikt op stabiliteit in 2009

Dankzij zijn sterk gespecialiseerde activiteiten in de burgerlijke bouw en de recurrente inkomsten uit de concessies (in 2008 goed voor 17 % van de omzet en 58 % van de bedrijfswinst) heeft de crisis minder vat op Vinci. Correct gewaardeerd. 
HOUDEN.

Dankzij een aantal recente overnames stegen de omzet en de winst in 2008 met resp. 9,9 % en 9,4 % (3,40 EUR per aandeel). Het dividend wordt met 6,6 % opgetrokken tot 1,62 EUR, waarvan in december 0,52 EUR als voorschot in contanten werd uitbetaald. Voor het slotdividend van 1,10 EUR (juni) heeft de aandeelhouder de keuze tussen cash of nieuwe aandelen (opteer voor cash). Voor 2009 verwacht de groep slechts een lichte daling van de omzet in de bouwpoot (zeer goed gevuld orderboekje), terwijl de inkomsten uit de concessies van autosnelwegen ondanks de verwachte daling van het verkeer (9 % minder vrachtwagens) stabiel zouden moeten blijven dankzij de verhoging van de tarieven en de uitbreiding van het netwerk. De groep is alvast niet van plan om, behalve op enkele zeer specifieke terreinen (o.m. vastgoedpromotie), in een lagere versnelling te gaan. Ze verwacht immers al een heropleving in 2010-11. Ze vreest dan zelfs voor een schaarste aan arbeidskrachten. Voor 2009 rekenen we nu op 3,20 EUR winst per aandeel en voor 2010 op 3,26 EUR (voorheen 3,43 en 3,49 EUR).

Koers op het moment van de analyse : 26,29 EUR

 De Franse groep Vinci is actief in de bouw, in grote infrastructuurwerken en in de uitbating van autowegen, parkings, enz. ;heeft 45,4% van CFE in handen.

Deel dit artikel