Analyse
Utilities 8 jaar geleden - maandag 23 maart 2009

Niet immuun voor de crisis.

De jongste jaren was de sector van de nutsdiensten aan het feest. De aandelen die omwille van hun “zeker dividendrendement” nogal eens “bijna obligaties” werden genoemd, hielden aanvankelijk goed stand, maar blijken nu ook niet immuun voor de crisis. Op lange termijn blijft de sector hoopgevend maar op korte termijn zijn de opportuniteiten beperkt.

Aandelen van bedrijven uit de nutssector (elektriciteit, water, milieu, afvalbehandeling,…) beleefden mooie jaren. Sinds 2003 leverde de Europese nutssector een return van 78 % op, terwijl de Europese aandelen op 11,5 % bleven steken.

Solide basis
Een aandeel uit de nutssector hield weinig risico’s in, omdat diverse nutsbedrijven een bijna monopolie hadden – zelfs na de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is dat de facto nog steeds zo voor Electrabel – en omdat hun verkoopprijzen op voorhand bekend zijn. Dat zorgde voor een goede visibiliteit op de komende resultaten en voor mooie hoop op aardige dividenden. Door de forse stijging van de olieprijs konden veel bedrijven bovendien hun prijzen verhogen. De activiteiten genereerden veel liquiditeiten waarmee ze zich van marktaandeel verzekerden op de nationale scène. Later probeerden ze schaalgrootte bij te winnen door zich ook in het buitenland te ontwikkelen. Vandaar dat er nogal wat fusies en overnames waren. Zo kocht het Franse EDF het Britse British Energy en activiteiten van het Amerikaanse Constellation, terwijl de Duitse elektriciteitsproducent RWE het Nederlandse Essent overnam en de Franse bedrijven GDF en Suez fuseerden. De aandeelhouders werden intussen niet vergeten, want ze kregen mooie dividenden, onder meer bij het Franse Véolia Environnement en het Britse National Grid die 50 % van hun winst uitkeerden. Niets leek de uitkering van regelmatig groeiende dividenden in de weg te staan.

NUTSSECTOR/AANDELEN (Europa)

Sinds 2003 presteert de Europese nutssector (vet/basis 100) beter dan het gemiddelde van de Europese waarden (dunne lijn). Maar dat betekent niet dat de sector immuun is voor de crisis.  

Crisis !
· Om hun groei te financieren moesten de nutsbedrijven de jongste jaren veel schulden aangaan. Dat was geen probleem tot de financiële crisis losbarstte. Die verzwaarde de financiële lasten, met name voor de herfinanciering van vervallen kredieten. Zo ziet het Duitse E.ON zijn intrestlasten verdubbelen, voornamelijk als gevolg van de herfinanciering van de schulden.
· De economische crisis vertraagt ook het genereren van liquiditeiten (-15 % bij Véolia Environnement). Door de terugval van de olieprijs, kunnen de gas- en stroomproducenten hun prijzen niet meer optrekken. En door de crisis vermindert de industriële productie en worden er zelfs fabrieken, de grootste verbruikers van elektriciteit, gesloten. Ook in de afvalbehandeling, die sterk afhankelijk is van de industrie, is er sprake van een forse terugval. Bij Véolia bijv. was dat de oorzaak van de winstdaling.
· De rentabiliteit lijdt onder de maatregelen die de regeringen nemen tegen de crisis en om de koopkracht van de consumenten te vrijwaren (In Frankrijk daalt de gasprijs op 1 april met 10 %, en dreigen bijkomende taksen zoals in België). De resultaten over 2008 daalden al aanzienlijk (E.ON : –82 %, EDF : –40 %) en 2009 wordt wellicht nog moeilijker.

Reactie
Om de daling van de dividenden te beperken, overwegen de nutsgroepen diverse maatregelen.
– De productiekosten verlagen (GDF Suez kondigt een besparingsplan aan van 1,8 miljard euro).
– Activa verkopen (voorzien bedrag bij E.ON : 10 miljard euro).
– Investeringen verminderen (-44 % bij Véolia in 2009).
– Een kapitaalverhoging doorvoeren om de schulden te verminderen of om liquiditeiten vrij te maken. Zo kondigde Enel een kapitaalverhoging aan van 8 miljard na de overname van een belang van 25 % in Acciona.

Niet eenvoudig !
· Sommige nutsbedrijven zullen verplicht zijn om hun dividend te verlagen. Door de onzekerheid rond de recessie en de moeilijkheden om liquiditeiten vrij te maken om de schulden terug te betalen, lijkt de kans ons klein dat de nutsbedrijven het dividend uit hun reserves zullen betalen. En hoe zal E.ON nog 50 of 60 % van zijn winst kunnen uitkeren als het bedrijf voor 10 miljard activa verkoopt ?
· Andere bedrijven, zoals National Grid zullen er wel in slagen om ook in 2009 en 2010 hetzelfde dividend te blijven betalen als in 2008.
· Rekening houdend met de hoge en onmiddellijke nood aan liquiditeiten, denken wij dat alle nutsbedrijven in 2009 en 2010 ook de geplande inkoop van eigen aandelen zullen stopzetten.

Weinig aankoopadviezen
· Op lange termijn blijft de nutssector mooie groeiperspectieven hebben omdat de wereld nu eenmaal altijd energie nodig zal hebben, omdat afval moet verwerkt worden en water moet worden gezuiverd…
· Momenteel is de sector op de beurs echter correct gewaardeerd, terwijl het risiconiveau de jongste maanden is toegenomen. We doen dan ook geen aankoopaanbevelingen, behalve voor de Britse netwerkbeheerder National Grid  die een stuk goedkoper is dan zijn Belgische collega Elia en voor Enel.
Beide groepen zijn minder conjunctuurgevoelig, de aandelen zijn goedkoop en leveren een dividendrendement op van 6 % en 6,6 % bruto, dat volgens ons behouden zal worden.

Deel dit artikel