Analyse
Nordea 8 jaar geleden - vrijdag 13 maart 2009

De recessie zal zwaar op de resultaten 2009 en 2010 wegen.

Advieswijziging

De recessie zal zwaar op de resultaten 2009 en 2010 wegen. Op basis van onze voorzichtige ramingen is het aandeel duur geworden.
VERKOPEN.

De Scandinavische bank gaat haar kapitaal met 2,5 miljard euro verhogen (niet meedoen) en verlaagt haar dividend om 0,5 miljard in kas te houden. Die maatregelenmoeten de soliditeit verbeteren. Het eigen vermogen staat nog niet onder druk, maar met de economische crisis zou dat dit jaar wel kunnen gebeuren (zonder echter in de situatie van de zwakste beestjes van de sector te verzeilen). In 2008 heeft Nordea al voor ongeveer 466 miljoen euro voorzieningen voor kredietrisico's geboekt, waarvan 320 in het 4de kwartaal, wat meer was dan verwacht. En met het verslechteren van de kwaliteit van de kredieten zou dat bedrag in 2009 tot zowat 2 miljard en in 2010 tot 2,1 miljard kunnen oplopen. De groep is slechts in beperkte mate blootgesteld aan Oost-Europa (6 % van de kredietportefeuille), maar de activa zijn van twijfelachtige kwaliteit. En ten slotte heeft Nordea zware belangen in Denemarken (27 % van de kredietportefeuille), dat erger onder de crisis lijdt dan het Europese gemiddelde en waar het zowel in 2009 als in 2010 recessie zal zijn. Rekening houdend met de voorzieningen en met de kapitaalverhoging, ramen wij de winst per aandeel voor 2009 en 2010 op 2,70 (vóór goodwillafschrijvingen) en op 2,60 SEK (10 SEK in 2008).

Koers op het moment van de analyse : 54,90 SEK

Nordea is de grootste Scandinavische bank (retail- zaken- en investeringsbank, beheer van activa en levensverzekeringen).

Deel dit artikel