Analyse
In het kort 8 jaar geleden - maandag 2 maart 2009

Wat is er gebeurd tussen 20 en 27 februari 2009 ? Meer nieuws over aandelen...

Variaties tussen de slotkoersen van 20/2 en 27/2/09 in lokale munt

FARMASECTOR
De markt reageerde overdreven (-8 %) op de voorstellen van Obama (kosten voor gezondheidszorg ouderen terugdringen, invoer goedkopere en generische geneesmiddelen bevorderen).

ACKERMANS & VAN HAAREN (+5,8%; 36,80 EUR)  • Houden
DEME heeft het iets minder goed gedaan dan verwacht; het orderboek blijft op recordpeil, maar bevat bevroren projecten. We verlagen onze (voorzichtige) waardering van DEME niet en ramen de intrinsieke waarde van AVH op 59,80 EUR.

CADBURY (+8 %; 537 p.)  • Houden
Dankzij de besparingen en geholpen door het goedkope pond steeg de bedrijfsmarge vorig jaar tot 11,9 %.We trekken onze ramingen op.

CFE (-8,7 %; 19,85 EUR)  • Houden
De resultaten van DEME vielen wat tegen en in de bouwpoot moesten opnieuw waardeverminderingen worden geboekt. Het orderboek blijft goed gevuld, maar we vrezen het uitstel van enkele projecten en druk op de marges. We houden voor 2009 rekening met een winstdaling van 20 %.

FORTIS (+18 %; 1,32 EUR)  • Houden
Het protocolakkoord tussen Fortis Holding, de Belgische staat en BNP Paribas dat normaal op 28/02 afliep, werd met een week verlengd. Er zou nu een akkoord bestaan om 25 % van de Belgische verzekeringstak aan BNP Paribas te verkopen (en niet 10 % zoals voorzien). Met de opbrengst zou de holding de Nederlandse verzekeringen van de Nederlandse staat kunnen terugkopen. Vraag is of de aandeelhouders zullen akkoord gaan. Wij verkiezen nog altijd ons eerder scenario dat de mogelijkheid schept om van een eventueel herstel van Fortis Bank te profiteren.

GENERAL MOTORS (+27,1 %; 2,25 USD)  • Verkopen
Gigantisch verlies (±10 miljard dollar) in het vierde kwartaal 2008. De groep kreeg al 13 miljard overheidshulp en zou nog meer dan 16 miljard nodig hebben. Ook al komt GM er bovenop, voor de aandeelhouder zal er zo goed als niets overblijven.

RANDSTAD (+20,7 %; 11,60 EUR)  • Houden
Vierde kwartaal in het rood, winst per aandeel 2008 naar 0,11 EUR en dividend opgeschort. De omzetdaling versnelt en de marges komen onder druk. We verlagen onze ramingen en verwachten geen dividend over 2009.

ROYAL BANK OF SCOTLAND (+20,2 %; 23,20 p.)  • Houden
De Britse overheid dwingt de groep tot een nieuwe kapitaalverhoging en staat borg voor 325 miljard pond toxische activa. Grootscheepse herstructurering op stapel, met heroriëntering op VK.

SYSTEMAT (-4,1 %; 3,50 EUR)  • Houden
Na een tegenvallend jaareinde rekent de groep voor 2009 op een kleine omzetgroei, wat ons alweer te optimistisch lijkt.

Deel dit artikel