Analyse
Agfa - Gevaert 9 jaar geleden - donderdag 12 maart 2009

Het einde van 2008 was slechter dan verwacht en er kan ten vroegste in 2010 een tastbare verbetering van het resultaat komen.

Overdreven lage koers

Het einde van 2008 was slechter dan verwacht en er kan ten vroegste in 2010 een tastbare verbetering van het resultaat komen. Maar aangezien het aandeel fors onder de boekwaarde noteert, mag u volgens ons een gokje wagen. Goedkoop aandeel.  
KOPEN.

In het 4de kwartaal daalde de omzet met 12 %. Ondanks de 15 % kostenbesparingen komt het verlies over 2008 uit op 1,34 EUR per aandeel, vooral door “uitzonderlijke lasten”. De bedrijfswinst, zonder niet-recurrente elementen daalde met bijna 30 % en de gegenereerde liquiditeiten dienden voor intrestbetalingen en het gedeeltelijk terugbetalen van de zware schulden (96 % van het eigen vermogen). De komende maanden verwacht Agfa moeilijkheden in de grafische activiteiten (minder investeringen bij de drukkerijen). Voor de minder conjunctuurgevoelige divisie healthcare is de groep optimistischer. Volgens ons bestaat er echter een fors risico dat veel projecten voorlopig worden bevroren. Het 1ste kwartaal zal alvast slecht zijn. De kostenbesparingen en de terugval van de grondstoffenprijzen kunnen de verwachte omzetdaling met 8 % en de hogere lasten voor pensioenplannen immers niet compenseren. We mikken voor 2009 op een winst per aandeel van hoogstens 0,29 EUR. Maar aangezien het aandeel 70 % onder zijn boekwaarde noteert (en zelfs nog 30 % als men uitgaat van de zeer pessimistische hypothese van een goodwill van nul), blijft het gerechtvaardigd om een gokje te wagen.

Koers op het moment van de analyse : 1,45 EUR

Agfa Gevaert is Belgische groep die een uitgebreid assortiment van analoge en digitale systemen en IT-oplossingen voor de grafische industrie en de gezondheidszorg ontwikkelt.

Deel dit artikel