Analyse
ENI 9 jaar geleden - vrijdag 20 februari 2009

Als men enkele eenmalige elementen buiten beschouwing laat, was het kwartaalresultaat beter dan verwacht. En de productie neemt toe.

Vierde kwartaal beter dan verwacht

Als men enkele eenmalige elementen buiten beschouwing laat, was het kwartaalresultaat beter dan vrwacht. En de productie neemt toe.
Goedkoop aandeel.
KOPEN.

Ondanks de abrupte daling van de olieprijs was het vierde kwartaal met een winst per aandeel van 0,53 EUR een meevaller (eenmalige waardeverminderingen voor 0,77 EUR niet meegerekend). Dat is minder dan in het vierde kwartaal 2007 (0,73 EUR), maar meer dan wat wij verwachtten (0,43 EUR). Voor heel 2008 kwam de winst per aandeel op 2,42 EUR uit. Bovendien is de productie in 2008 met 3,5 % toegenomen, een (gemiddelde) groei die overeenkomstig het strategische plan tot in 2012 elk jaar op de afspraak zou moeten zijn. Een mooie prestatie in vergelijking met de belangrijkste concurrenten van ENI die het peil van hun productie fors zien dalen. ENI heeft ook bevestigd dat er over 2008 een dividend van 1,30 EUR zal uitgekeerd worden. Dat is even veel als het vorige dividend, maar iets minder dan wij verwachtten (1,40 EUR). Rekening houdend met de ernst van de crisis verlagen wij onze vooruitzichten.
Voor 2009 ramen wij de winst per aandeel op 2,26 EUR en voor 2010 op 2,40 EUR. Wat de dividenden betreft, vertrouwen we erop dat de voor 2009 en 2010 aangekondigde 1,30 EUR bruto zullen bevestigd worden. De groep genereert immers overvloedig liquiditeiten.

Koers op het moment van de analyse : 16,88 EUR

De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

Deel dit artikel