Analyse
De dreigementen van Fortis 9 jaar geleden - donderdag 5 februari 2009

Fortis lijkt tot elke prijs te willen proberen om de verkoop aan BNP Paribas te laten goedkeuren. Dat kunnen we echter niet aanvaarden.

Fortis lijkt tot elke prijs te willen proberen om de verkoop aan BNP Paribas te laten goedkeuren. Dat kunnen we echter niet aanvaarden.

Fortis Holding publiceerde afgelopen weekend een aanvulling bij de circulaire voor de aandeelhouders met het oog op de buitengewone algemene vergaderingen van 11 en 13 februari eerstkomend. Ondanks de nieuwe feiten van vrijdag 30 januari 2009 en de kleine aanpassing aan de deal met BNP-Paribas is de agenda voor die vergaderingen niet gewijzigd, maar hij zou wel “opnieuw moeten worden geïnterpreteerd” door de aandeelhouders.
Als we mogen afgaan op de bewoordingen van de nieuwe circulaire, houdt een ‘neen’ tegen de nieuwe deal automatisch in dat de akkoorden van oktober van vorig jaar van kracht blijven en dienen te worden uitgevoerd. Concreet zouden de Fortis-aandeelhouders dus alleen kunnen kiezen tussen de nieuwe of de oude deal met BNP Paribas. Anders gezegd, volgens deze tendentieuze interpretatie van Fortis – dat net zoals het rapport van de experts volledig lijkt “gestuurd” te zijn door de Belgische staat – kunnen de Fortis-aandeelhouders een verkoop aan BNP Paribas 'tout court' dus niet meer verwerpen. Een aanpak die volgens ons en de andere aandeelhoudersgroeperingen volkomen “onwettig is” en die compleet tegen de geest van het vonnis van het hof van beroep van 12 december indruist.

Wij eisen dan ook dat de agenda van de algemene vergadering aangepast wordt aan de nieuwe situatie zodat de aandeelhouders zich over alle elementen van de oude als de verbeterde deal zouden kunnen uitspreken. Duidelijk is alleszins dat Fortis de aandeelhouders tracht te manipuleren en over de streep te trekken om de verkooptransacties kost wat kost toch goed te keuren.
In tegenstelling tot wat Fortis ook beweert, zijn we er toch van overtuigd dat, indien de aandeelhouders volgende week op de algemene vergadering de cruciale agendapunten over de ontmanteling van de groep wegstemmen; de “oude” deal met BNP Paribas NIET rechtsgeldig is en de raad van bestuur van Fortis ze niet kan doordrukken tegen de wil van de aandeelhouders in !

Zoniet zou de raad van bestuur immers buiten haar boekje gaan (bevoegdheidsoverschrijding) en niet in overeenstemming met de eigen statuten en corporate governance charter handelen !

Koers van Fortis (in EUR) sinds 2003

Deel dit artikel